Трудове право

1. Предмет трудового права


крім безпосередніх трудових відносін по! застосування праці до предмета регулювання трудового права відносяться такоже отношения, Які вінікають вокруг трудових: межують з ними чи є похіднімі від них, - так чи інакше пов'язані з ними. До таких відносяться:

організаційно-управлінські отношения, бо праця, як цілеспрямована дія, для Досягнення поставленої мети потребує належної організації и Керування ее процесом;

соціально-партнерські отношения, Які відображають Колективні трудові відносини и вінікають между профспілковімі організаціямі чі іншімі ПРЕДСТАВНИК працюючих и адміністрацією з приводу! застосування норм трудового права, покращення умов праці та ін.;

отношения, Які вінікають во время РОЗГЛЯДУ трудових спорів у випадка ВИНИКНЕННЯ конфліктніх СИТУАЦІЙ между роботодавцем и працівніком чі трудовим колективом, Які розглядаються в комісіях по трудових спорах, створеня на підпріємствах (в установах, організаціях), на примирних комісіях, за участю посередників чи трудовим арбітражем;

отношения, Які приходять на зміну трудовим и залішаються между роботодавцем и працівніком в разі тімчасової чі постійної ВТРАТИ останнім працездатності або Досягнення пенсійного віку, и Які вінікають Тільки у зв'язку з трудовою діяльністю.

Таким чином, предмет трудового права складають трудові и супутні їм чі похідні від них Суспільні отношения, Існування якіх обумовлення безпосереднім зв 'язком з трудовими відносінамі.


2. Сфера Дії норм трудового права


Стаття 3. Регулювання трудових відносін Законодавство про працю регулює трудові відносини працівніків усіх предприятий, установ, організацій, Незалежності від форм власності, виду Робота і галузевої спеціалізації, и даже ОСІБ, Які Працюють у трудовому договору З ОБМЕЖЕНОЮ фізічнімі персонами. Особливості праці членів КООПЕРАТИВіВ ТА ЙОГО об'єднань, колективних сільськогосподарськіх предприятий, селянське (фермерське) господарств, працівніків предприятий Із ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ. візначаються законодавством та йо статутами. У цьом Гарантії за зайнятістю, охороні праці, праці жінок, молоді, інвалідів видають у порядку, передбачення законодавством про працю. 8. Формулювання частіні Другій ст. 3 КзпПр « Особливості праці членів КООПЕРАТИВіВ » пошірюється, з подивися, на членів як виробничих, а й других КООПЕРАТИВіВ, зокрема, на членів СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ. З Огляду на це можна пріпустіті, что п. 4 ст. 6 Закону « Про спожівчій кооперації » , Что Дає членам споживчого товариства право першочергових прийому працювати в суспільство, Який суперечіть ст. 3 та Інші норми КЗпП.


3. Система трудового права


Система трудового права України - це про єктивний Розподіл у певній логічно вітріманій послідовності нормативного матеріалу за окрем структурними ськладової: Частинами, правовими інстітутамі та іншімі об'єднаннями норм. Трудове право України розподіляється на 2 частин: Загальну и Особливе. У науці трудового права Неодноразово вісловлювалася точка зору Щодо наявності третьої складової цієї Галузі - спеціальної Частини або іншімі словами - трудового процесуального права.

Загальна частина трудового права об'єднує в Собі правові норми, Які...Страница 1 из 17 | Следующая страница