Форми и методи роботи з Формування правової культури у населення публічних бібліотек

Вступ


У конституції України проголошу дію и принцип верховенства права в Нашій незалежній, Демократичній державі. Указом Президента України от 18 жовтня 2001 року затверджено Національну програму правової освіти населення. У ній підкреслюється необхідність суттєвого Підвищення правосвідомості громадян, їх правової культури, неухильне Дотримання ними вимог законодавства, кваліфікованого его! Застосування. Програмою Визначи Завдання создания належноє умів для здобуття Громадянам знань про свои права, свободи и обов язки, широке інформування населення про правову політи