Право акціонера на інформацію про діяльність акціонерного товариства: поняття, підстави виникнення та припинення

Зміст


Введення

. Загальні положення про право акціонера на інформацію про діяльність акціонерного товариства

.1 Юридична природа прав акціонерів як учасників корпорації

.2 Право акціонера на інформацію про діяльність акціонерного товариства: поняття, підстави виникнення і припинення

. Здійснення права акціонера на інформацію про діяльність акціонерного товариства в Російській Федерації

.1 Правові основи механізму здійснення права на інформацію про діяльність акціонерного товариства в Російській Федерації

.2 Способи здійснення права акціонера на інформацію про діяльність акціонерного товариства

. Захист права акціонера на інформацію в Російській Федерації

.1 загальноправовому характеристика захисту корпоративних прав акціонерів в Російській Федерації

.2 Цивільно-правові способи захисту права акціонера на інформацію про діяльність акціонерного товариства в Російській Федерації

Висновок

Список використаних джерел

Додаток


Введення


Актуальність теми дипломного дослідження. Кооперація групи людей з метою об'єднання матеріальних ресурсів для отримання прибутку в усі часи була досить гострим питанням у правовому регулюванні. Власне парадокс полягає в тому, що права акціонерів (учасників товариства мають право на отримання частки в прибутку) де-факто регламентуються навіть не подвійними, а потрійними стандартами: законами країни, на території якої діють товариство (де-юре сюди ж відносяться міжнародні законодавчі акти в області корпоративного права, які визнала країна), внутрішньокорпоративними законами, особистими домовленостями акціонерів (які часто суперечать двом попереднім правилам). Право на інформацію про діяльність товариства по суті є ключовим правом акціонера, адже саме можливість отримувати, розповсюджувати / продавати, використовувати інформацію про діяльність товариства в сучасному світі приносить основні доходи.

Відомо, що без володіння повною і достовірною інформацією про економічну діяльність (так само як про внутрішню політику, рухах інформаційних потоків) акціонерного товариства, прийняття акціонерами раціональних і зважених рішень, як в рамках управління самим акціонерним товариством, так і в рамках управління власними активами, буде вельми скрутним.

Однак, на сьогоднішній день, можна говорити про наявність низки проблем, пов'язаних з правовим забезпеченням механізму надання акціонерам інформації про діяльність акціонерного товариства, учасниками якого вони є, а також з правовим забезпеченням можливостей використання такої інформації. Дані проблеми викликані, перш за все, елементами правового нігілізму законодавчої бази, що регламентує даний правовий механізм, і, як наслідок, призводять до виникнення великої кількості корпоративних конфліктів, що відзначається багатьма сучасними вченими-юристами, такими як М.Г. Іонцев, І. Лисіхін, О.В. Осипенко, А.Ю. Федоров і т.д.

Серед означених проблем можна виділити відсутність встановленого строку для надання акціонерам копій низки документів про діяльність акціонерного товариства. В умовах даної правової невизначеності вкрай складно виявити з боку акціонерного товариства наявність, або відсутність факту порушення вимог законодавства, що регулює правовий механізм...Страница 1 из 15 | Следующая страница