Правові норми, що регламентують міграційні процеси

ЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА 1. Соціальна природа юридичної відповідальності у сфері міграційних відносин

§ 1. Поняття і сутність юридичної відповідальності у сфері міграційних відносин

§ 2. Суб'єкти, зміст і стадії міграційних правовідносин

§ 3. Міжнародні акти та національне законодавство у сфері регулювання міграційних відносин.

ГЛАВА 2. Види відповідальності за порушення міграційного законодавства та правова основа боротьби з незаконною міграцією

§ 1. Кримінальна відповідальність за порушення міграційного законодавства

§ 2. Адміністративна відповідальність у сфері регулювання міграційних відносин

§ 3. Організаційно-правові методи боротьби з незаконною міграцією

ВИСНОВОК

СПИСОК

СПИСОК ДОДАТКІВ


ВСТУП


В даний час однією з проблем, на розв'язання якої спрямована правоохоронна функція держави, є незаконна міграція. Тому заходи юридичної відповідальності в основному спрямовані проти осіб, які не дотримуються правила в'їзду і перебування в Росії, правил транзитного проїзду через територію Російської Федерації. Але учасниками міграційних відносин є не тільки іноземні громадяни, а й посадові особи організацій, що приймають мігрантів. Масштаби незаконної міграції серйозно загрожують національній безпеці країни, інтересам держави і громадян. І рішення проблеми вимагає не тільки каральних дій відносно правопорушників, але і комплексу заходів щодо запобігання та боротьби з незаконною міграцією.

Актуальність теми дипломної роботи. В останньому році минулого століття, вперше за час існування кримінально-статистичних обліків, Росія з її 145-мільйонним населенням переступила тримільйонний рубіж зареєстрованих злочинів (3001748). Колишній Радянський Союз з його 280-мільйонним населенням ніколи не наближався до цієї цифри («пік» в 1990 році склав 2786605 злочинів). У РРФСР найвищий показник зареєстрованих злочинів не досягав і двох мільйонів («пік» в 1990 році склав 1839451 злочин).

У січні-жовтні 2009 року іноземними громадянами та особами без громадянства на території Російської Федерації скоєно 50,8 тис. злочинів, що на 10,1% більше, ніж за січень - жовтень 2008 року, в тому числі громадянами держав-учасниць СНД - 46,7 тис. злочинів (+11,8%), їх питома вага склала 91,8%. Кількість злочинів відносно іноземних громадян та осіб без громадянства скоротилося на 0,4% і склало 12,9 тис. злочинів.

Відбулася зміна пріоритетів у кримінальній політиці. Стратегія попередження поступилася місцем тактиці стримування, а потім - протидії злочинності. Злочинність, рассматривавшаяся раніше лише як загроза внутрішньої безпеки держави, набула характеру реальної загрози національної безпеки і курсом проведених в країні реформ. У науковий обіг введено поняття «кримінальна інтервенція» і «кримінологічна безпека».

Серед факторів, що впливають на стан злочинності, великий вплив стала надавати міграція населення. Пояснюється це тим, що активно протікають зміни у світовому співтоваристві, пов'язані з розпадом СРСР і здійсненням політичних та економічних реформ в Росії, викликали інтенсивні переміщення як усередині країни, так і за її межами.

Характер сучасної міграції надає все зростаючий вплив на економічний і політичний розвит...Страница 1 из 10 | Следующая страница