Правові аспекти застосування аудіо і відеозаписів при провадженні слідчих дій

ЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА 1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АУДІО - І ВІДЕОЗАПИСИ

§ 1. Застосування аудіо - та відеозаписи при провадженні слідчих дій

§ 2. Застосування аудіо - та відеозаписи при застосуванні оперативно - розшукових заходів. Можливості використання отриманих результатів у процесі доказування

ГЛАВА 2. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ЗАСТОСУВАННЯ АУДІО - І ВІДЕОЗАПИСИ при розслідуванні злочинів

§ 1. Застосування аудіо - та відеозаписи при допиті і очній ставці і перевірці показань на місці події

§ 2. Застосування аудіо - та відеозаписи при огляді, слідчому експерименті, обшуку

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЯ

ДОДАТОК


ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Сучасний стан злочинності та тенденції її розвитку все наполегливіше ставлять на порядок денний питання про науково - технічне забезпечення діяльності правоохоронних органів у боротьбі з нею. Досягнення науково - технічного прогресу завжди були і залишаються одним з основних джерел вдосконалення засобів доказування у кримінальному процесі, постійної модернізації наявних та розробки нових технічних засобів виявлення, фіксації, вилучення, дослідження і використання в процесі доказування слідів злочинів та інших доказів. В даний час аудіо - та відеозаписи набули широкого поширення. Зростає кількість випадків, коли аудіо - та відеозаписи представляються до суду як джерело доказової інформації. І це виправдано.

Захист прав і свобод людини і громадянина є обов'язком держави. В умовах сучасності захист прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань нездійсненна без використання новітніх засобів науки і техніки. У зв'язку з цим найбільш актуальним є питання використання у слідчій і судовій практиці в якості самостійних доказів матеріалів аудіо - і відеозаписів.

Чи реальний даний варіант їх правозастосування?

На відміну від багатьох інших засобів, що використовуються в кримінальному процесі, засоби аудіо - та відеозаписи в рівній мірі успішно використовуються для фіксації як матеріальних, так і ідеальних слідів злочинів. Відповідно, вони можуть застосовуватися при проведенні всіх слідчих дій, виступаючи, таким чином, як універсального засобу фіксації відомостей, що мають доказове значення.

Використання аудіо - та відеозаписи при розслідуванні злочинів сприяє не лише розширенню, а й стабілізації доказової бази по кримінальних справах, що має принципово важливе значення в попередженні та подоланні протидії розслідуванню злочинів.

Однак, незважаючи на зростаючі вимоги слідчої практики у розгляді обсягу і підстав застосування в ній аудіо - та відеозаписи, багато проблем процесуальної регламентації їх використання не дозволені. Найбільш гострими з них є:

процесуальна легалізація аудіо - і відеоматеріалів, отриманих в результаті оперативно - розшукової діяльності, т. к. положення ст. 89 КПК і Ф.З. «Про оперативної діяльності» (ст.11) не дають чіткої відповіді на те, чи повною мірою відповідають дані матеріали вимогам, що пред'являються до доказів кримінально - процесуальним з...Страница 1 из 15 | Следующая страница