Правове регулювання припинення господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності

ПЛАН


ВСТУП

ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ І ПІДСТАВИ ЛІКВІДАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ

.1 Поняття та види ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності

.2 Підстави ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності

ГЛАВА 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ У РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

.1 Загальний порядок ліквідації суб'єктів підприємницької (основні етапи)

.2 Особливості порядку ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності за рішенням суду і реєструючого органу

.3 Особливості порядку ліквідації банків і небанківських кредитно-фінансових організацій

ГЛАВА 3. АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ У РБ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВСТУП


Протягом довгого часу в нашому суспільстві панували економічні відносини, що базувалися на командно-адміністративної (планової) системі побудованої повністю на суспільній, а в реальності на державній власності за принципом влади і підпорядкування, що зводило нанівець свободу господарюючих суб'єктів і свободу їх взаємозв'язку.

З розпадом Радянського Союзу і з появою незалежної білоруської держави був обраний інший шлях розвитку, в основу якого була покладена ринкова економіка з її різноманіттям форм власності та принципами вільного ринку і свободи підприємницької діяльності. Дані положення знайшли своє відображення в Конституції Республіки Білорусь в розділі Основи Конституційного Будуючи в статті 13, де сказано, що держава надає всім рівні права для здійснення господарської та іншої діяльності, крім забороненої законом, і гарантує рівний захист та рівні умови для розвитку всіх форм власності . Держава сприяє розвитку кооперації. Держава гарантує всім рівні можливості вільного використання здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності.

Різноманіття форм власності і типів суб'єктів підприємницької діяльності, їх рухливість і гнучкість є необхідними чинниками існування сучасної ринкової економіки, а також можливістю її подальшого розвитку та перетворення. Так юридична особа, як суб'єкт підприємницької діяльності, є сьогодні одним з елементів правової та економічної системи держави, яке об'єднує значні матеріальні кошти. Комерційні юридичні особи грають найбільш важливу роль в об'єднанні та використанні капіталу та інших видів матеріальних ресурсів. Це зумовило наділення їх такими ознаками як наявність відокремленого майна, господарської компетенції, самостійної майнової відповідальності. Таким чином, важливість суб'єктів підприємницької діяльності стало одним з факторів введення законодавцем процедури державної реєстрації. Безсумнівно, не менш важливою процедурою крім державної реєстрації вимагає всестороннього регулювання є і ліквідація.

Необхідність у детальному дослідженні порядку ліквідації суб'єктів господарювання обумовлюється тим, що в ньому концентруються проблеми, протиріччя і тенденції розвитку правоздатності, права приватної власності та інших інститутів приватного права.Страница 1 из 17 | Следующая страница