Правове регулювання перевезень пасажирів і багажу в легковому таксі

Зміст


Введення

Глава I. Загальна характеристика договору перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом

1.1 Поняття договору перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом

1.2 Істотні умови договору перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом

.3 Сторони договору перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом

Глава II. Цивільно - правова відповідальність за порушення зобов'язань за договором перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом

.1 Відповідальність перевізника за порушення зобов'язань за договором перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом

.2 Відповідальність пасажира за порушення зобов'язань за договором перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом

Глава III. Порядок укладення, зміни та розірвання договору перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом

3.1 Укладення договору перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом

.2 Зміна і розірвання договору перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом

Висновок

Список використаних джерел та літератури


Введення


Актуальність теми дослідження. При переході до інтенсивного, інноваційного, соціально орієнтованого типу розвитку Росія прагне стати одним з лідерів глобальної економіки, що вимагає прийняття адекватних стратегічних рішень з розвитку транспортного комплексу на довгострокову перспективу.

Підвищення якості транспортних послуг, зниження сукупних витрат суспільства, що залежать від транспорту, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної транспортної системи, посилення інноваційної, соціальної та екологічної спрямованості розвитку транспортної галузі впливає на соціально - економічний розвиток країни в цілому. При цьому транспорт, як системоутворюючий елемент економіки і генератор інвестиційного та інноваційного попиту на продукцію, повинен розглядатися в якості самостійної точки зростання економіки.

Одночасно в Росії з'явилися суттєві обмеження зростання економіки, зумовлені недостатнім розвитком транспортної системи. Сьогоднішні об'ємні та якісні характеристики транспорту, особливо його інфраструктури, не дозволяють в повній мірі і ефективно вирішувати завдання зростаючої економіки, в тому числі задоволення попиту інноваційного сектора на високоякісні послуги з перевезення автомобільним транспортом.

Все це вимагає від російської галузі автомобільного транспорту істотної перебудови. Цим і було обумовлено прийняття 21 квітня 2011 нормативно - правового акта, який встановлює правове становище індивідуальних підприємців та юридичних осіб, діяльність яких не регулювалася на законодавчому рівні з 2006 року.

Таким чином, актуальність сформульованої теми дипломної роботи дозволяє не тільки визначити правове становище юридичних осіб і індивідуальних підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів і багажу легковим таксі в Російській Федерації, а й систематизувати накопичені юридичною наукою знання, правозастосовчу практику, а також розробити р...Страница 1 из 14 | Следующая страница