Правове регулювання інституту прийомної сім'ї та патронатного виховання Республіки Білорусь

Дипломна робота: 54 сторінок, 56 джерел.

Патронат, прийомна сім'я, сирітство, організація прийомної сім'ї, фостерівського виховання.

Об'єкт дослідження - сукупність суспільних відносин пов'язаних з правовим регулюванням інституту прийомної сім'ї та патронатного виховання.

Предмет дослідження - інститут прийомної сім'ї та патронатного виховання.

Мета цієї роботи - розкрити особливості правового регулювання інститут прийомної сім'ї та патронатного виховання.

Завдання дипломного дослідження:

. комплексне вивчення основних теоретичних і практичних питань механізму реалізації норм про прийомну сім'ю та патронат;

. аналіз сімейного законодавства, а також практики застосування норм про прийомну сім'ю та патронат;

. оцінка законодавчої конструкції статей з точки зору соціальної обгрунтованості її змісту та відповідності сучасним завданням.

Методи дослідження: описово-аналітичний, порівняльно-порівняльний, історичний.

Елементи новизни: в справжній роботі комплексно в історичному та сучасному контексті розглянуто правове регулювання інституту прийомної сім'ї та патронатного виховання.

Теоретична і практична значимість: даний дослідження можливо використовувати як теоретичне і практичне посібник при вивченні основ встановлення прийомної сім'ї та патронатного вихо