Соціальний захист малозабезпеченності громадян в Україні: питання Загальна правового забезпечення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Київський національний економічний університет

имени ВАДИМА ГЕТЬМАНА »

Кафедра правового регулювання економіки


МАГІСТЕРСЬКА дипломних роботах

за темою: «Соціальний захист малозабезпеченності ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
Студента

Ширковець Євгеній Миколайович

Науковий керівник:

Кравчук Тетяна Володимирівна

КИЇВ 2014

Зміст


Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти Дослідження проблем СОЦІАЛЬНОГО захисту малозабезпеченності громадян України

1.1Аналіз основних правових Категорій права СОЦІАЛЬНОГО забезпечення: соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальне страхування

1.2Історія розвітку законодавства України про соціальний захист малозабезпеченності громадян

Розділ 2. Структура та правове регулювання СОЦІАЛЬНОГО захисту малозабезпеченності громадян України

2.1Правове регулювання СОЦІАЛЬНОГО захисту окрем груп малозабезпеченності громадян України, їхня характеристика

2.2Органі управління та соціальна підтримка в сфере СОЦІАЛЬНОГО захисту малозабезпеченності громадян України

Розділ 3. Міжнародний досвід та шляхи удосконалення вітчізняної системи СОЦІАЛЬНОГО захисту малозабезпеченності громадян

.1 Норми міжнародного права про соціальний захист та страхування малозабезпеченності громадян

.2 Дотримання забезпечення СОЦІАЛЬНОГО захисту громадян в Україні згідно до норм міжнародного права

.3 Шляхи удосконалення вітчізняної системи СОЦІАЛЬНОГО захисту малозабезпеченності громадян в Україні

Висновки

Використана література


вcтупила


Актуальність Дослідження. Головною передумови до становлення України як розвіненої соціальної демократічної країни є покращення та Досягнення євро стандартів у соціальний сфере, Які на СЬОГОДНІ позбав частково підкріплені практичність результатами. Постійні соціально-економічні Зміни в законодавстві України Постійно змінюють та докорінно вплівають на більшість сфер СОЦІАЛЬНИХ відносін в Країні. При дослідженні СОЦІАЛЬНИХ Показників в Україні наявний Певний рівень невідповідності в сфере СОЦІАЛЬНОГО захисту громадян.

Соціальний захист є ВАЖЛИВО Ланці в забезпеченні нормального уровня відносін между державою та громадянином. Основний Вплив стосується СОЦІАЛЬНОГО захисту громадян в частіні законодавства про рівень СОЦІАЛЬНОГО захисту та забезпечення громадян в Україні, відповідно Щодо належної ДОПОМОГИ з боці держави.

Поступовій Розвиток країни має на меті першочергових создать незалежну систему СОЦІАЛЬНОГО захисту всех верств населення, а самє тихий, Які Постійно знаходяться на встановленій Межі СОЦІАЛЬНОГО забезпечення. Громадяни стають учасниками СОЦІАЛЬНИХ відносін за питань комерційної торгівлі визначених известить, что надає їм право на СОЦІАЛЬНИХ захист згідно норм чинного законодавства, Яке гарантується відповідно Констітуцією України [1], де зазначено Україну - Незалежний, соціальною т...Страница 1 из 14 | Следующая страница