Кримінально-правова характеристика розкрадання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв
Тема: Кримінально-правова характеристика розкрадання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв


Зміст


Введення

Глава 1. Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за розкрадання зброї

.1 Суспільна небезпека розкрадання зброї

.2 Розвиток законодавства регулюючого відповідальність за розкрадання зброї

Глава 2. Юридичний аналіз складу злочину передбаченого ст. 226 КК РФ

.1 Об'єктивні ознаки передбачені ст. 226 КК РФ

.2 Суб'єктивні ознаки передбачені ст. 226 КК РФ

Глава 3. Судова практика застосування ст. 226 КК РФ і розмежування від суміжних складів

3.1 Судова практика застосування ст. 226 КК РФ

3.2 Розмежування від суміжних складів ст. 226 КК РФ

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Актуальність теми. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Цей припис є основоположним для організації та розвитку суспільного і державного життя в РФ. Держава повинна забезпечувати права і свободи людини, створювати гідні умови його життєдіяльності. Однією з необхідних цьому передумов є охорона громадської безпеки.

У державі громадська безпека забезпечується різними правовими засобами, в тому числі і засобами кримінально - правового характеру.

З прийняттям чинного Кримінального кодексу РФ 1996 року відбулося реформування кримінального законодавства, серед іншого і в частині регламентації відповідальності за злочини проти громадської безпеки. Враховуючи важливість, цінність громадської безпеки для суспільства, законодавець вперше в історії РФ виділив злочини проти громадської безпеки в окремому розділі Особливої ??частини КК РФ.

Серед злочинів проти громадської безпеки особливе місце займають злочини, пов'язані розкраданням або вимаганням зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 226 КК РФ), значимість кримінально-правової боротьби з якими на сучасному етапі зростає у зв'язку із загостренням криміногенної обстановки.

Зміст статті 226УК РФ, має суттєві конструктивні особливості в порівнянні з відповідною статтею 223 КК 1960 р. Аналізу злочинів, що посягають на громадську безпеку, в тому числі і злочинів, пов'язаних з розкраданням зброї та інших предметів, що представляють підвищену небезпеку для оточуючих, були присвячені праці багатьох вчених: П. П. Андрушко, П.С. Берзіна, П. Д. Біленчука, В. Василевича, В. А. Глушкова, А. М. Джужи, Д.А. Корецького, М. П. Короленко, В. М. Куца, А. П. Литвина, П. С. Матишевського, В. О. Навроцького, М. І. Панова, М. Г. Пінчука В.І. Рибачука, В.П. Тихого, М. І. Хавронюка та інших. Водночас слід зауважити, що з часу прийняття чинного КК відповідальність за вчинення злочину, передбаченого ст. 226 КК, недостатньо досліджувалася. Рішення ряду питань кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину фахівцям...Страница 1 из 14 | Следующая страница