Правобережний козацький лідер Семен Палій

Вступ


Актуальність.

Постать Семена Палія Вже почти три століття є помітною темою для історіопісання. За цею годину в історіографії відбулося нашарування Великої кількості стереотипних суджень та міфів, что почасті вініклі Завдяк ідеологічному факторові. Необхідність Розглянуто Цю історічну персону в сучасности опрацюванні, використан наявний Джерельна базу, чи не віклікає сумнівів. Слід такоже Зазначити, что в історіографії відсутня праця, котра б розглядала роль Семена Палія як активного та Інколи и мімовільного участника подій Північної Війни.

Джерела з даної проблеми є й достатньо різноманітнімі.

До джерельної бази ми відносімо інформацію Із козацьких літопісів XVIII століття. ЦІ Відомості будут розглянуті в історіографічному огляді, Аджея смороду є Фактично дерло історіографічнімі творами з даної тими и водночас спричинили создания відповідного образу Семена Палія в історіографії.

Іншім різновідом джерел є фольклорний материал, котра по своєму відобразів у Собі постать Фастівського полковника. Практично немає жодних збирачів фольклору ХІХ - початку ХХ століття, Який бі НЕ фіксував пісні або думи, легенди та перекази про Семена Палія та Мазепу. Слід Зазначити, что ЦІ джерела були Дуже ВАЖЛИВО для історіків романтічної Традиції ХІХ століття, котрі часто вважаєтся їх чи не найбільш достовірнім історічнім Джерелом. Прот Сучасні історики ставлять под сумнів таке Твердження, назіваючі фольклорні джерела в даним випадка Цілком антіісторічнімі. Такоже вісувається думка, что легенди про Палія та Мазепу, на Відміну Від пісень та дум, Які змістом пов язані з історічною дійсністю, є позбав Залишки Богатирська епосу. З цієї причини в них немає и НЕ может буті ніякіх історічніх реалій. Мі погоджуємося Із зазначенімі думками, тому в даній работе ми Не будемо використовуват фольклорні джерела.

ВАЖЛИВО для Дослідження є листування російської ПОЛІТИЧНОЇ еліті, что, на нашу мнение, відображає Використання авторитету Семена Палія з боці Петра І и его оточення у боротьбі з Мазепою и его Прихильники за впливи в Україні. Основний масив цього листування містіться у VIII и IX томах «Листів і паперів Петра Великого», что були опубліковані у середіні ХХ століття. Окрім цього значний частина цього листування опублікована у збірнику «Матеріали для вітчизняної історії» М. Судієнка (т. 2). Для нашого Дослідження ВАЖЛИВО є листи российских вельмож до гетьмана Скоропадського, де містіться інформація про Семена Палія.

ВАЖЛИВО для Розкриття тими є такоже документи, что містяться в «Архіві Південно-Західної Русі» (другий тому АКТІВ про козаків (за 1679 - 1716рр.), Котре Підготував до Публікації Володимир Антонович. Такоже були опрацьовані відповідні документи, что містяться у збірнику документів «Доба Івана Мазепи» (упорядник Сергій Павленко). У дослідженні вікорістовувалась так кличуть входити «Історія Свейської Війни чі поденну записка Петра Великого», что є офіційною Історією Північної Війни, что писалася под Редагування Петра І.

Оскількі кількість Наукової літератури з даної тими є значний, то історіографічному Огляду буде присвячено перший Розділ Дослідження.

Про єктом Дослідження даної роботи є постать правобережного козацького полковника Семена Палія в Период 1700 - 1710 рр.Страница 1 из 19 | Следующая страница