Економіко-правова оцінка функціонування комерційного банку на прикладі ТОВ "Хоум Кредит енд Фінанс Банк"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Уральський державний економічний університет

Кафедра Національної економіки

Курсова робота

На тему: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ОЦЕНКАФУНКЦІОНІРОВАНІЯ БАНКУ (На прикладі ТОВ «Хоум Кредит енд Фінанс Банк»)


Виконавець Перешеіна Катерина Василівна

Група Екіп-о8-1

Керівник

Ляшенко Є.А. Старший викладач
Єкатеринбург

2012


РЕФЕРАТ


Курсова робота з., рис., табл., формула, джерел

БАНК, БАНКІВСЬКА ОПЕРАЦІЯ, ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ АКТИВІВ

Об'єкт дослідження - ТОВ «Хоум Кредит енд Фінанс Банк»

Мета роботи - вивчення економіко-правових основ функціонування комерційного банку та розробка пропозицій щодо вдосконалення його діяльності.

Отримані результати:

- Уточнені теоретичні основи предмета дослідження;

- виявлення економіко-правові особливості діяльності ТОВ «Хоум Кредит енд Фінанс Банк»;

розроблені рекомендації щодо вдосконалення функціонування ТОВ «Хоум Кредит енд Фінанс Банк».

Ефективність рекомендацій - можливе збільшення чистого прибутку ТОВ «Хоум Кредит енд Фінанс Банк.


ЗМІСТ


Введення

. Теоретико-методологічні основи діяльності комерційного банку

.1 Комерційний банк як суб'єкт економічної діяльності

.2 Особливості оцінки функціонування комерційних банків

.3 Нормативно-правове регулювання банківської діяльності

. Економіко-правовий аналіз діяльності ТОВ «Хоум Кредит енд Фінанс Банк»

.1 Загальна характеристика ТОВ «Хоум Кредит енд Фінансбанк»

.2 Аналіз фінансової звітності ТОВ «Хоум Кредит енд Фінансбанк»

.3 Аналіз локальної нормативно-правової бази ТОВ «Хоум Кредит енд Фінанс Банк»

. Рекомендації щодо вдосконалення функціонування ТОВ «Хоум Кредит енд Фінанс Банк»

.1 Заходи щодо вдосконалення діяльності ТОВ «Хоум Кредит енд Фінанс Банк»

.2 Пропозиції щодо усунення недоліків локальної нормативної бази ТОВ «Хоум Кредит енд Фінанс Банк»

Висновок

Список використаних джерел


ВСТУП


Актуальність теми науково-дослідної роботи: «Економіко-правова оцінка функціонування комерційного банку» не викликає сумніву. Система комерційних банків розвивається, стрімко набираючи обертів. Комерційні банки займають своє місце в економіці та відіграють особливу роль в процесі функціонування народного господарства.

Діяльність комерційних банків так різноманітна, що їх дійсна сутність виявляється невизначеною. У сучасному суспільстві комерційні банки, які являють собою приватні і державні установи, займаються найрізноманітнішими видами операцій і надають своїм клієнтам найширши...Страница 1 из 8 | Следующая страница