Міжнародне право в період збройних конфліктів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»Реферат

Міжнародне право в період збройних конфліктів
Виконали:

Маєр Олександра

Сінгх Кларита
Мінськ, БГЕУ, 2014


План


Поняття права збройних конфліктів

Початок війни та її міжнародно-правові наслідки. Учасники

Нейтралітет у війні

Міжнародно-правовий захист жертв збройних конфліктів

Закінчення війни та міжнародно-правові наслідки

Список використаних джерел

міжнародне право збройний конфлікт


Поняття права збройних конфліктів


Право збройних конфліктів (право війни) є особливим розділом міжнародного права, чинним в умовах збройних конфліктів. Право збройних конфліктів являє собою сукупність норм і принципів, застосовуваних під час війни, міжнародних та неміжнародних збройних конфліктів, що забороняють чи обмежують застосування деяких засобів і методів ведення збройної боротьби, які забезпечують права індивіда в ході цієї боротьби і встановлюють міжнародно-правову відповідальність держав і кримінальну відповідальність фізичних осіб за їх порушення.

Предметом даної галузі міжнародного права є відносини між воюючими сторонами під час війни, міжнародного конфлікту і збройного конфлікту неміжнародного характеру.

Стан війни означає припинення з державою (групою держав) мирних відносин з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій до закінчення військових дій або до укладення між ними мирного договору.

Міжнародний збройний конфлікт - це збройне зіткнення між двома або кількома сторонами, з міжнародної правосуб'єктністю, а саме між збройними силами: а) суверенних держав; б) національно-визвольного руху і метрополії; в) повсталої або воюючої сторони (визнаної в цій якості) і відповідної держави.

До збройних конфліктів неміжнародного характеру належать такі збройні конфлікти, які відбуваються на території будь-якої однієї держави між його збройними силами або антиурядовими організованими збройними групами, які, перебуваючи під відповідальним командуванням, здійснюють контроль над частиною його території , який дозволяє їм здійснювати безперервні і узгоджені військові дії.

Можна виділити наступні критерії збройного конфлікту неміжнародного характеру, що відрізняють його від міжнародного збройного конфлікту:

наявність ворожих організованих дій між протиборчими силами одного і того ж держави;

фактичну участь у бойових діях збройних сил протиборчих сторін і застосування ними зброї;

колективний характер виступів;

елемент організації;

володіння частиною території відповідної держави.

Важливо відзначити, що до збройних конфліктів неміжнародного характеру не відносяться ситуації, пов'...Страница 1 из 12 | Следующая страница