Підвідомчість юридичних справ нотаріусу та іншим особам, які мають право вчиняти нотаріальні дії


Підвідомчість юридичних справ нотаріуса і іншим особам, які мають право вчиняти нотаріальні дії


Зміст


Введення

1. Перелік нотаріальних дій, вчинених нотаріусами

. Перелік нотаріальних дій, скоєних посадовими особами консульських установ

. Перелік нотаріальних дій, скоєних посадовими особами органів виконавчої влади

. Характеристика видів підвідомчості справ нотаріусам

. Розмежування підвідомчості між нотаріусом, судом та іншими органами

Висновок

Список використаної літератури

нотаріус підвідомчість консульський суд

Введення


Згідно склався розумінню підвідомчість розглядається як относимость потребують у владному вирішенні спорів про право та інших юридичних справ до ведення того чи іншого державного чи іншого органу, властивість юридичних справ, в силу яких вони підлягають вирішенню певними юрисдикційними органами.

Підвідомчість справ тому чи іншому органу та особі, уповноваженій на вчинення юрисдикційної діяльності, визначається в нормах федерального закону і не може встановлюватися підзаконними актами. Підвідомчість справ нотаріусам визначена в Основах законодавства РФ про нотаріат як федеральному законі. Водночас вона не є вичерпною і може визначатися згідно зі ст. 35 Основ законодавства РФ про нотаріат та іншими федеральними законами.


1. Перелік нотаріальних дій, вчинених нотаріусами


Нотаріальна діяльність здійснюється шляхом вчинення нотаріусом від імені Російської Федерації нотаріальних дій, а також створення необхідних умов для здійснення цих дій відповідно до вимог закону.

Нотаріуси, які займаються приватною практикою, вчиняють такі нотаріальні дії:

) посвідчують угоди;

) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

) накладають та знімають заборони відчуження майна;

) засвідчують вірність копій документів і виписок з них;

) засвідчують справжність підпису на документах;

) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

) посвідчують факт знаходження громадянина в живих;

) посвідчують факт знаходження громадянина в певному місці;

) посвідчують тотожність громадянина з особою, зображеною на фотографії;

) посвідчують час пред'явлення документів;

) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам;

) приймають в депозит грошові суми та цінні папери;

) вчиняють виконавчі написи;

) вчиняють протести векселів;

) пред'являють чеки до платежу і посвідчують неоплату чеків;

) приймають на зберігання документи;

) вчиняють морські протести;

) забезпечують докази;Страница 1 из 6 | Следующая страница