Правовий статус безробітних

1. Правовий статус безробітних


1.1 Основні гарантії безробітним


Для того щоб розкрити основні гарантії безробітним необхідно визначити, що таке безробіття, хто такі безробітні та їх правовий статус.

Безробіття - це складне, багатоаспектне соціально-економічне явище, властиве суспільству з ринковою економікою, при якому частина економічно активного населення, незайнята у виробництві товарів і послуг. Тобто суть безробіття полягає в тому, що:

- частина економічно активного населення не може застосувати свою робочу силу (здатність до праці) на ринку праці через відсутність відповідних робочих місць;

- позбавляється можливості на різний за тривалістю термін трудитися і отримувати трудовий дохід;

- позбавляється заробітної плати як основного джерела необхідних засобів до життя;

- піддається загрозі:

a. втрати кваліфікації та професії,. зниження соціального статусу,

c. погіршення життєвого рівня.

Безробіття, за визначенням, прийнятим МОП (Міжнародної Організації Праці), трактується, як втрата заробітків з причини неможливості отримати підходящу роботу щодо особи, здатної трудитись, готової трудитись, що справді шукає роботу.

До безробітних відносяться всі особи працездатного віку, що не беруть участь у суспільному виробництві протягом певного періоду, які в даний період:

) не має роботи в даний момент;

) робить конкретні та активні спроби знайти роботу;

) в даний момент готовий приступити до роботи.


.2 Статус безробітного


У Росії отримання статусу безробітного має більш жорсткий характер, ніж у міжнародних документах. У ст. 3 гл. 1 Закону РФ «Про зайнятість населення в Російській Федерації» зазначено, що статус безробітного присвоюється працездатним громадянам, які не мають роботи і заробітку, зареєстровані в службі зайнятості з метою пошуку підходящої роботи і готові приступити до неї.

Так Конституційний Суд Російської Федерації розглянув у засіданні без проведення слухання справа про перевірку конституційності абзацу десятого статті 2 Закону Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Приводом для розгляду справи стала скарга громадянина К.В. Чумакіна. Підставою для розгляду справи стала невизначеність у питанні про те, чи відповідає Конституції Російської Федерації оспорюване заявником законоположення.

Заслухавши повідомлення судді-доповідача, дослідивши подані документи і інші матеріали, Конституційний Суд Російської Федерації встановив, що відповідно до абзацу 10 статті 2 Закону РФ «Про зайнятість населення в Російській Федерації» зайнятими вважаються громадяни, які є засновниками (учасниками) організацій, за винятком засновників (учасників) громадських і релігійних організацій (об'єднань), благодійних та інших фондів, об'єднань юридичних осіб (асоціацій і союзів), які не мають майнових прав щодо цих організацій.

оскаржували конституційність названого законоположення заявник у цій справі громадянин К.В. Чумакін, 15 листопада 2011 звільне...Страница 1 из 10 | Следующая страница