Правове регулювання міжнародних економічних відносин

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Реферат

З дисципліни: «Політекономія»

Тема: «Правове регулювання міжнародних економічних відносин»Виконала: Скриль Владислава

Перевірив: проф. Фомішін С. В.


Херсон, 2014 рік.План


Введення

. Поняття міжнародних економічних відносин

. Правове регулювання МЕВ міжнародними організаціями глобального типу

. Правове регулювання МЕВ міжнародними організаціями регіонального типу

Висновок

Список літературиВведення


У сучасному світі особливо актуальним є глобалізація та регіоналізація міжнародних економічних відносин. Домінуюча роль у встановленні світового економічного порядку належить транснаціональному капіталу і міжнародним інститутам, серед яких важлива роль належить Світовому Банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ). У результаті міжнародного поділу праці сформувалися світові полюса економічного і технологічного розвитку (Північноамериканський, Західноєвропейський та Азіатсько-Тихоокеанський). Серед актуальних проблем міжнародних економічних відносин виділяються проблеми створення вільних економічних зон <# «justify"> 1. Поняття міжнародних економічних відносин


Міжнародні економічні відносини (МЕВ) - економічні відносини між державами, регіональними угрупованнями, транснаціональними корпораціями та іншими суб'єктами світового господарства.

МЕВ включають валютно-фінансові, торговельні, виробничі, трудові та інші відносини. Лідируючої формою міжнародних економічних відносин є валютно-фінансові відносини.

В основі МЕВ лежить міжнародний поділ праці (МРТ), що приводить до міжнародної спеціалізації виробництва і науки та інтернаціоналізації господарського життя. Внаслідок цього поглиблення і розвиток МЕВ залежать від природних причин (природних, географічних, демографічних тощо), придбаних факторів, а також від соціальних, національних, етнічних, політичних та морально-правових умов.

Основні характеристики МЕВ:

· множинність об'єктів і суб'єктів;

· визначальний вплив попиту та пропозиції;

· їх взаємозв'язок з цінами при необхідної гнучкості і рухливості останніх;

· конкуренцію;

· свободу підприємництва.

Поряд з цим виділяють ряд основних ознак МЕВ:

· В основі МЕВ лежать поділ праці та обмін.

· Учасники МЕВ економічно відокремлені => товарно-грошовий характер зв'язків.

· В МЕВ діють закони попиту, пропозиції та вільного ціноутворення.

· Світовий ринок МЕВ характеризується конкуренцією товарів і послуг, продавців і покупців.Страница 1 из 4 | Следующая страница