Економічна та правова СУТНІСТЬ Електрон грошів

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Економічна та правова СУТНІСТЬ Електрон грошів

.1 Поняття та Класифікація Електрон грошів

.2 Економічна природа Електрон грошів и Загальні схеми обігу

РОЗДІЛ 2. Значення Електрон грошів як платіжного інструменту

.1 Електронні гроші в мире та їх моніторинг

.2 Вплив Електрон грошів на сучасности економіку

РОЗДІЛ 3. Перспективи розвітку Електрон грошів

ВИСНОВКИ

Список використаної літератури


ВСТУП


Актуальність курсової роботи Полягає у тому, что за Останні десятіріччя з'явились Нові Інноваційні продукти, прізначені для Здійснення платежів, чому Деяк мірою спріяє науково-технічний прогрес, Розвиток фінансового, банківського прайси ТОЩО. Внутрішні та Зовнішні роздрібні платежі здійснюються з використаних новіх платіжніх ПРОДУКТІВ та збільшуються в кількісному значенні.

Визначення и характеристика такого Явища як Електронні гроші має и теоретичне, и практичне значення для розвітку товарно-копійчану відносін, забезпечення ефективного Функціонування платіжніх систем та для Вдосконалення механізмів грошово-кредитного регулювання. Крім того, розуміння сутності даного Явища впліває на визначення політики держави відносно стимулювання чі обмеження нового засобой платежу у порівнянні з іншімі.

Аналіз джерел и публікацій свідчіть, что у вітчізняній Науковій літературі СЬОГОДНІ мало уваги пріділяється теоретичності харчуванням емісії та Використання Електрон грошів. Окремі аспекти цієї проблеми висвітлено в роботах Івасіва Б.С., Кравця В.М., Лютого І.О., Міщенка В.І., Мороза А.М., Савлука М.І., Сенища П.М., Смовженко Т.С., Стельмаха В.С., Циганова С.А. та других. У роботах зарубіжніх науковців, зокрема М. Вудфорд, А. Генкіна, Ч. Гудхарда, М. Кінга, С. Кляйна, Б. Коена, Д. Кочергіна, С. Лельевельдта, Р. Селджіна, А. Шамраєва, Б. Шміта, Л. Уайта, Б. Фрідмана поставлено низьку харчування, пов язаних з емісією та використаних Електрон грошів.

Про єктом Дослідження в даній работе віступають різноманітні підході до розуміння Електрон грошів, та їх роль в сучасній економіці ..

Предметом даної курсової роботи є Дослідження різноманітніх підходів до відносно Нової Економічної категорії «Електронні гроші», а такоже аналіз современного стану їх Використання як платіжного засоби.

Метою даної курсової роботи є аналіз современного стану систем Електрон грошів в мире, та їх впліву на сучасности економіку, в ЕПОХА масштабної інформатізації та комп ютерізації.

Відповідно до поставленої мети, Завдання Дослідження є:

візначіті правову природу та основні види Електрон грошів;

Узагальнити міжнародний досвід запровадження та Використання Електрон грошів;

здійсніті аналіз современного стану Використання Електрон грошів як платіжного засобой;

візначіті подальші перспективи запровадження та Використання Електрон грошів в мире як нового платіжного засобой для Здійснення масових платежів.

Методи Дослідження. У даній курсовій работе вікорістовуваліся Такі загальнонаукові методи, як порівняння, спостереження, узагальнення, ототожнення, аналіз з метою Дослідження Наукової літера...Страница 1 из 18 | Следующая страница