Цивільно-правова відповідальність за податкові правопорушення як різновид юридичної відповідальності

Зміст


ВСТУП

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

1.1 Поняття, ознаки та елементи складу податкового правопорушення

1.2 Розмежування податкових правопорушень, податкових злочинів та адміністративних правопорушень, спрямованих проти податкової системи

ГЛАВА 2. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК РІЗНОВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

2.1 Заходи правової відповідальності за податкові правопорушення

2.2 Аналіз податкових правопорушень в Киргизькій Республіці

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

3.1 Актуальні питання правозастосовчої практики в Киргизькій Республіці

3.2 Шляхи вдосконалення податкового законодавства

Висновок

Список використаних джерел


відповідальність податкове правопорушення злочин

ВСТУП


Актуальність теми дослідження обумовлена ??теоретичної та практичної значимістю питань, пов'язаних із застосуванням заходів відповідальності за податкові правопорушення і правовим регулюванням даного явища.

Досягнення цілей правового регулювання податкового права здійснюється за допомогою нормативного закріплення прямих обов'язків строго визначеного кола осіб і наділення податкових органів владними повноваженнями в рамках здійснення діяльності з контролю за дотриманням такими особами своїх обов'язків. Захист існуючого правопорядку в сфері податкових правовідносин передбачає наявність правових механізмів примусового впливу на суб'єктів правовідносин з метою спонукання їх до виконання встановлених обов'язків.

Однак реалізація примусових заходів передбачає обов'язкове дотримання певних правових вимог, що виключають довільне і необгрунтоване притягнення до відповідальності. Вимоги справедливості та пропорційності відповідальності диктують необхідність встановлення певних умов настання відповідальності і чіткого порядку її застосування.

При цьому, оскільки в основі відповідальності лежить правопорушення, закон має визначити його ознаки, а також закріпити критерії розмежування юридично караних діянь. Умови реалізації зазначених завдань залежать від виду того чи іншого правопорушення, якому в системі правопорушень відведена певна роль і для якого передбачені відмінні риси. Саме природа правопорушення визначає характер санкцій та порядок їх накладення.

Чинне податкове законодавство допускає не тільки суперечливе правове регулювання поняття податкових правопорушень, а й залишає відкритим ряд ключових питань, пов'язаних з дозволом справ про такі правопорушення та застосуванням відповідальності за їх вчинення. Закріплений в даний час механізм відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування не виключає можливості неодноразового притягнення особи до відповідальності за одне діяння на підставі різних актів. Передбачений порядок застосування відповідальності за податкові правопорушення характеризується невизначеністю і відсутністю структурної єдності.

В таких умовах принцип неприпустимості необгрунтованого притягнення до відповідальності не отримує належної реалізації, що створює с...Страница 1 из 9 | Следующая страница