Державний нагляд за дотриманням трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, що містять норми трудового права


Курсова робота

З дисципліни: Трудове право

Тема: Державний нагляд за дотриманням трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, що містять норми трудового права


Зміст


Введення

. Поняття контролю та нагляду в галузі трудових прав громадян

. Органи державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, що містять норми трудового права

.1 Система органів державного контролю та нагляду

.2 Федеральна інспекція праці та її повноваження

2.3 Правовий статус державних інспекторів праці

2.4 Проведення перевірок

.5 Оскарження рішень державних інспекторів праці. Відповідальність за порушення трудового законодавства, за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці, відповідальність державних інспекторів праці

. Прокурорський нагляд за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів

. Спеціалізовані державні інспекції

Висновок

Список літератури


Введення


У зв'язку з низкою змін, які відбулися в нашій державі за останні десятиліття, на перший план виходить проблема правового регулювання прав громадян. Захист трудових прав працівника і колективних інтересів працівників організацій (підприємств) набуває все більшого значення у зв'язку з проблемами, що накопичилися за роки реформування економіки. На сьогоднішній день в Російській Федерації складається досить плачевна картина в трудовій сфері.

Спад виробництва, взаємні неплатежі організацій, недостатній ріст числа нових робочих місць, інші негативні фактори нестабільного стану економіки деформують становлення ринку праці, породжують зростання безробіття. Багато роботодавців виявилися не готові до тих змін, які відбуваються у сфері застосування праці. Працівник з його інтересами і правами часто втрачається у масі інших факторів господарської діяльності роботодавця і відсувається в системі його пріоритетів на останній план. Підсумком цього нерідко стає надмірна експлуатація праці найманих працівників, доповнена низьким рівнем заробітної плати, а також численними порушеннями їхніх прав і утиском законних інтересів. Це далеко не весь перелік негативної практики, яка складається протягом останніх десятиліть.

У зв'язку з цим державна політика має бути спрямована, згідно зі ст. 7 Конституції РФ, на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини, а трудова сфера, як відомо, безпосередньо сприяє цьому. На рівні трудового права для найбільш ефективного виходу з ситуації, що склалася необхідно посилення ролі інституту захисту трудових прав працівників. На сьогодні захист трудових прав громадян (працівників) є одним з основних напрямків трудової політики РФ.

Захист трудових прав громадян (працівників) припускає правомірну діяльність, зміст якої складає цілий комплекс заходів, спрямованих на застосування передбачених законом правових засобів, що забезпечують відновлення порушених трудових прав.

Відповідно до ч. 2 ст. 352 ТК РФ, основними способами захисту трудових прав і законних інтере...Страница 1 из 2 | Следующая страница