Адміністративне право України


Курсова робота

на тему: «Адміністративне право України»


ЗМІСТ


Вступ

. Предмет і метод адміністратівного права. Співвідношення адміністратівного права з іншім Галузії права

. Адміністративне право як галузь права, як галузь правової науки та як навчальна дісціпліна

3. Поняття, Особливості та види адміністративно-правових норм

4. Джерела адміністратівного права

5. Поняття й основні РІСД адміністративно-правових відносін

6. Субєкті адміністратівного права: Поняття та загальна характеристика

Висновок

Література


Вступ


Адміністративне право займає особливе місце в Системі правового регулювання, оскількі Виступає необхіднім и ВАЖЛИВО інструментом Управление Соціальнімі процеса в суспільстві. Йому прітаманні відповідні границі правового регулювання - діяльність ДЕРЖАВНОЇ Віконавчої власти всех рангів, суспільних відносін управлінського характеру, Які складаються в Цій сфере, внутрішня організаціонна діяльність других державних органів, пов язаних з функцією управління, а такоже зовнішньо організаційні відношення недержавних організацій, підпріємств та установ.

Адміністративне право охоплює широке коло суспільних відносін, Які вінікають у зв язку з реалізацією їй функцій управління в процесі ДІЯЛЬНОСТІ органів віконавчої власти. Найбільш тісній зв язок Адміністративне право має з державним правом, Яке стає основою всех Галузії права включаючі Адміністративне, и займає провідне місце. Адміністративне право такоже тісно пов язане з Громадянський правом. Перш за все тому, что зв яки регулюють відношення майнового характеру, при цьом звітність, вказаті, что норми громадянського права стосують Майновий відношень в тихий випадка, коли Сторони Рівно-правні (Наприклад, договір доставки ПРОДУКЦІЇ). А норми адміністратівного права стосують Майновий відношень, Які базуються на адміністратівній підпорядкованості однієї Сторони іншій (Наприклад, Якщо не оплачений проїзд у трамваї) певні зв язки є у адміністратівного права з трудовим правом у сфере регулювання службових відношень. Так трудове право візначає статус державного службовців что служити учасником трудового процеса, а норми державного права регулюють державно-Службові отношения. Адміністративне право межує з фінансовим, земельних, аграрних та іншими гілкамі права.

Тамі чином, аналіз взаємодії адміністратівного права з іншими гілкамі права дозволяє Встановити, что его предметом є сфера державного управління. Іншімі словами Адміністративне право регулює Суспільні відношення в сфере державного Правління.


1. Предмет і метод адміністратівного права. Співвідношення адміністратівного права з іншім Галузії права

Адміністративне право норма

Традіційно до предмета адміністратівного права належати Суспільні отношения, Які вінікають у сфере публічної ДІЯЛЬНОСТІ держави, зокрема, у сфере державного управління. Таке трактування предмета зазначеної Галузі права є Дуже Стислий и вімагає питань комерційної торгівлі уточнення.

Для окресленості кола відносін, что потребуютьс...Страница 1 из 19 | Следующая страница