Конституційно-правовий статус іноземних громадян у Росії

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА і ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

при ПРЕЗИДЕНТОВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

СИБИРСКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ - ФІЛІЯ РАНХиГС

ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Кафедра конституційного та муніципального права


Конституційне право

Курсова робота

На тему: Конституційно-правовий статус іноземних громадян у Росії

Новосибірськ 2014р

Зміст


Введення

1. Принцип національного режиму в регулюванні цивільно-правового статусу іноземних громадян

1.1 Зміст принципу національного режиму щодо іноземних громадян у Росії

1.2 Обмеження прав іноземних громадян у Росії

2. Громадянська право-і дієздатність іноземних громадян в Росії

2.1 Цивільна правоздатність іноземних громадян

2.2 Громадянська дієздатність іноземних громадян

3. Реалізація інших прав іноземних громадян у Росії

3.1 Трудові права іноземців в Росії

3.2 Авторські права іноземців

Висновок

Список використаних джерел та літератури


Введення


Актуальність дослідження цивільної правоздатності та дієздатності іноземних громадян і осіб без громадянства в Росії визначається тим, що протягом останніх років в Росії ситуація така, що на її території проживають не тільки особи, які мають Російське громадянство, а й не мають такого.

У сучасній Росії міграція набуває значимість явища, схожого з демографічними процесами. Російська Федерація за останні 20 років, активно інтегруючись у світову економіку, стала активним учасником міжнародного ринку праці. Процеси глобалізації вимагають від країни високих темпів економічного розвитку, прогресу у всіх сферах, в т.ч. підвищення показника якості людського капіталу для того, щоб бути серед країн-лідерів, а не залежними від інших. Всього за рік до Росії приїжджає 10-12 мільйонів іноземців.

Такий високих відсоток іноземців та осіб без громадянства диктує врегулювання на рівні закону їх правового положення.

На підставі викладеного, сформувалася мета цієї роботи, яка полягає в дослідженні конституційно-правового статусу іноземних громадян в Росії. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

) розглянути принцип національного режиму у встановленні цивільно-правового статусу іноземних громадян та осіб без громадянства;

) вивчити громадянську право-і дієздатність іноземних громадян та осіб без громадянства;

) дослідити питання реалізації деяких інших прав іноземців в Росії.

Об'єкт дослідження - констіуціонно-правовий статус іноземців в Російській Федерації, а так само весь спектр суспільних відносин, що виникають навколо даного інституту.

Предмет дослідження - норми за...Страница 1 из 18 | Следующая страница