Джерела цивільного процесуального право

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ФГБОУТ ВПО ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені адмірала Ф. Ф. Ушакова

Кафедра «Цивільне право»

Курсова робота

з дисципліни «Цивільний процес»

на тему: «Джерела цивільного процесуального право»
Виконав курсант групи:

Чопань Сергій Анатолійович


Новоросійськ 2013р.

Зміст

цивільне процесуальне право

Введення

Глава 1. Система джерел цивільного процесуального права

.1 Поняття джерел цивільного процесуального права

.2 Основні джерела цивільного процесуального права

Глава 2. Дія джерел цивільного процесуального права

.1 Поняття дії джерел цивільного процесуального права

.2 Дія цивільного процесуального закону в часі, просторі і по колу осіб

2.3 Судова практика в системі джерел цивільного процесуального права

Висновок

Список літературиВведення


Тема джерел цивільного процесуального права значно за своєю актуальністю в науці цивільного процесуального права, так як висловлює форму юридичних норм, і є основою правового регулювання.

Існування правових норм призводить до виникнення цивільних процесуальних відносин та їх реалізації. У радянському праві цивільне процесуальне право, як і інші види права, утворювалися виключно з нормативно-правових актів радянської держави. Наявність будь-яких інших джерел права не визнавалося.

Ще не створена правова база, яка б забезпечувала правосуддя відповідно до Конституції РФ і загальновизнаними принципами міжнародного права. В даний час, з невідомих причин, гальмується ухвалення основних для правосуддя законів про суди загальної юрисдикції, про народних засідателів федеральних судів загальної юрисдикції, про адвокатуру.

З матеріальними галузями права тісно пов'язане цивільне процесуальне законодавство. Виходячи з цього актуальність проблеми джерел цивільного процесуального права обумовлена ??тим, що такі нормативні акти як Цивільний, Сімейний, Трудовий, Земельний, Податковий, Адміністративний кодекси зазнали сильне оновлення. Виходячи з вищевикладеного зміни, які необхідно вносити до Цивільного процесуального кодексу та інших процесуальні закони повинні орієнтуватися на застосовувані судом норми матеріальних галузей права, насамперед, цивільного права.

Питання дослідження джерел цивільного процесуального права розглядали: Амосов С. М., Нешатаєва Т.Н., О.В. Ісаєнкова, А.А. Демічев, Фархтдінов Я.Ф., Треушнікова М.К. та ін

Мета курсової роботи - дослідити джерела цивільного процесуального права.

Завданнями нашого дослідження будуть виступати наступні моменти: по-перше, ми розглянемо поняття джерел цивільного процесуального права; по-друге, розкриємо основні дж...Страница 1 из 9 | Следующая страница