Відповідальність за податкові правопорушення

АНО ВПО «Омський економічний інститут»


Курсова робота

з дисципліни: податкове право

на тему: Відповідальність за податкові правопорушення
Виконала: студентка групи ію - 117

Крюкова А.А.

Керівник: Князєва О.М.

зав. кафедрою

цивільно-правових дисциплін

Зміст


Введення

1. Податкова відповідальність як різновид відповідальності за порушення законодавства про податки і збори

1.1 Відмежування податкової відповідальності від інших видів юридичної відповідальності за порушення законодавства про податки і збори

1.2 Загальні положення про відповідальність за податкові правопорушення

2. Механізм залучення до податкової відповідальності

2.1 Підстави податкової відповідальності

2.2 Заходи податкової відповідальності

2.3 Провадження у справах про податкові правопорушення

Висновок

Список використаної літератури

Введення


Податки - невід'ємна частина суспільно-господарського життя. Від них значною мірою залежить благополуччя громадян, підприємств і держави в цілому. Податки історично пов'язані з появою держави і виконанням цілого ряду загальнодержавних функцій.

Головним спонукальним мотивом сплати податків завжди була аж ніяк не свідомість платників податків, а примусові заходи, які можуть бути застосовані до них при виявленні ухилення від сплати податків і зборів або сплати їх у неповному обсязі. З часом такі заходи були оформлені у відповідні правові норми, що регулюють матеріальні та процесуальні питання застосування подібних заходів примусу.

Актуальність теми курсової роботи обумовлена ??теоретичної та практичної значимістю питань, пов'язаних із застосуванням заходів відповідальності за податкові правопорушення і правовим регулюванням даного явища. Для того що підтвердити це твердження наведемо трохи статистики.

За даними Прокуратури Російської Федерації, за 2012 рік у країні було скоєно близько 173 000 економічних злочинів, значна частина яких так чи інакше пов'язана з порушеннями законодавства про податки і збори. У порівнянні з 2011 р. загальна кількість зареєстрованих злочинів у сфері економіки знизилося приблизно на 14,5%, що не може не радувати, але при цьому темпи зниження економічної злочинності продовжують скорочуватися третій рік поспіль Дві третини виявлених злочинів попередньо розслідувані, матеріали по 85% розслідуваних злочинів направлено до судів. Разом з тим в 2012 р. залишилися нерозкритими понад 33 500 злочинів у сфері економіки, тобто майже кожне п'яте із зареєстрованих.

Основною метою курсової роботи є дослідження основних теоретичних питань щодо відповідальності за податкові правопорушення.

У відповідності з поставленою метою були виділені наступні завдання.

вивчення нормативну базу яка регулює питання, що стосуються податкової відповідальності,

вивчення наукової літератури з даної теми,

Следующая страница