Особливості управління комерційними підприємствами різних організаційно-правових форм

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УО «Білоруський державний економічний університет»

Кафедра економіки та управління

Курсова робота

Тема: « Особливості управління комерційними підприємствами різних організаційно-правових форм »
Студентка

ВШУБ, 4 курс, ВВП - 1 Н.А. Шинкоренко

Керівник

канд. екон. наук, професор Є.І. ВелеськоМІНСЬК 2013

Реферат


Курсова робота: ___ сторінок, 1 рисунок, 5 джерел.

Орган управління, господарське товариство, господарське товариство, виробничий кооператив, унітарне підприємство, установчий документ, наглядова рада, ревізійна комісія

Об'єкт дослідження комерційні підприємства різних організаційно-правових форм.

Предмет дослідження особливості управління комерційними підприємствами різних організаційно-правових форм: повним товариством, командитним товариством, товариством з обмеженою відповідальністю, відкритим акціонерним товариством, закритим акціонерним товариством, унітарним підприємством, виробничим кооперативом.

Мета роботи вивчити особливості управління комерційними підприємствами різних організаційно-правових форм.

Методи дослідження - аналіз і обробка нормативних документів: Цивільний кодекс Республіки Білорусь, закон Республіки Білорусь «Про господарські товариства», положення про державну реєстрацію суб'єктів господарювання, порівняльний аналіз.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні положення супроводжуються посиланнями на їх авторів.

Зміст


Введення

1. Організаційно-правові форми суб'єктів господарювання

2. Господарські товариства

3. Господарські товариства

4. Виробничі кооперативи

5. Унітарні підприємства

6 Особливості управління відкритим акціонерним товариством «Завод гірського воску» як суб'єктом господарювання

6.1 Органи управління акціонерним товариством

6.2 Компетенція загальних зборів акціонерів і форми його проведення

6.3 Наглядова рада

6.4 Виконавчі органи товариства

6.5 Контроль фінансової та господарської діяльності товариства

Висновок

Список використаних джерел

Введення


Центральною ланкою ринкової економіки, в якому приймаються і здійснюються рішення про використання обмеженої кількості благ з урахуванням обставин зовнішнього середовища, вибору варіантів вирішення проблем (альтернатив розвитку або незалежних один від одного варіантів дії), спрямованих на досягнення бажаних кінцевих результатів (системи цілей), є господарюючі суб'єкти (організації, підприємства, домашні госпо...Страница 1 из 19 | Следующая страница