Особливості конституційно-правових відносин

Зміст


Введення

Глава 1. Поняття конституційно-правового відносини в конституційному праві Російської Федерації

.1 Поняття та особливості конституційно-правових відносин

.2 Види конституційно-правових відносин

Глава 2. Структура конституційно-правових відносин

.1 Суб'єкти конституційно-правових відносин

.2 Об'єкти конституційно-правових відносин

.3 Особливості виникнення, зміни та припинення конституційно-правових відносин

.3.1 Юридичний факт

Висновок

Бібліографічний список


Введення


Актуальність. Проблема конституційно-правових відносин викликає найбільший інтерес і суперечки в науці конституційного права. Вивченням такого виду правовідносин, як конституційні правовідносини займалися і займаються багато вчених-юристи, зокрема Варламова, Виноградов, Козлова, Баглай, Кутафін та інші. Вчені-правознавці висловлюють різні точки зору з приводу поняття, структури, видів і особливостей, конституційних правовідносин. Інтенсивна розробка даної проблематики розширила неоднозначність підходів до її розуміння.

У вітчизняній правовій літературі поставлено безліч проблем, пов'язаних з конституційно-правовими відносинами. Найбільш актуальними на даний момент є питання про поняття, види та особливості конституційних правовідносин, чому, зокрема, присвячена дана курсова робота.

Об'єктом даної курсової роботи є конституційно-правове ставлення в цілому, його види, структура та особливості.

Завданням роботи є розкриття змісту поняття конституційно-правових відносин, встановити суб'єкти конституційно-правових відносин. Тому першорядну увагу приділено поняттю конституційного правовідносини. Освітлення інших теоретичних питань, пов'язаних з досліджуваної проблемою, наводиться попутно і лише в тому обсязі, який необхідний для знаходження відповіді на основне питання роботи: «Що є конституційно-правове ставлення?».

У юридичній науці, під предметом правовідносини розуміються також суспільні відносини, які врегульовані нормами права. Отже, конституційно-правові відносини - це суспільні відносини, врегульовані нормами конституційного права або виникли на їх основі, індивідуалізовані суспільні зв'язки між суб'єктами конституційного права. Конституційно-правові відносини мають основними ознаками, які притаманні правовідносин в цілому. Водночас вони специфічні, якісно визначені. Професор І.Є. Фарбер виділяє 5 істотних ознаки, що характеризують дані відносини, показуючи цим їх специфіку та відмінні особливості.

. Конституційні відносини є об'єктивні, фактичні відносини політичного характеру. Вони існують незалежно від права, незалежно від юридичної конституції.

. Суб'єктами, учасниками конституційних відносин є народ, науки, великі соціальні спільності людей, держава і т.д.

. Об'єктами конституційних відносин є влада, суверенітет і свобода особистості, з приводу яких виникають розглянуті відносини.

. Конституційні відносини є відносини між соціальними силами, які народжують фактичну владу в державі.

. Дані відносини характеризуються стабільністю і стійкістю.

Дійсно, конституційно-правові відносини я...Страница 1 из 12 | Следующая страница