Кримінально-правова охорона життя особини в Україні

Курсова робота

Кримінально-правова охорона життя особини в Україні

Зміст


Вступ

Розділ 1. Злочини проти життя людини: загальна характеристика та види

Розділ 2. Про єктівні та суб єктівні ознакой злочінів проти життя

.1 Життя як про єкт злочинна, передбачення Розділом ІІ Особлівої Частини КК

.2 Про єктівні ознакой злочінів проти життя

.3 ознакой суб єктівної Сторони злочінів проти життя

.4 Суб єкт злочінів проти життя

Розділ 3. Зарубіжній досвід кримінально-правового регулювання Позбавлення людини життя за ее Згідно

Висновки

Список використаних джерел


Вступ


Одним Із Показників набуття Україною ознакой сучасної, цивілізованої демократічної та правової держави є нормативне визначення пріорітету в ієрархії СОЦІАЛЬНИХ цінностей, Які становляит основу жіттєдіяльності людського Суспільства. Відповідно до статей 3, 27 конституції України людина, ее ЖИТТЯ І здоров я, честь и Гідність, недоторканість і Безпека візнаються Найвищого соціальною цінністю. Кожна людина має невід ємне (абсолютне) право на життя. Обов язок держави захіщаті життя людини [1].

ЦІ положення конституції України відповідають загальновизнаних принципам міжнародного права, Які сформульовані у Загальній Декларації прав людини, Європейській Конвенції з прав людини, Міжнародному Пакті про Громадянські та Політичні права и закріплюють Пріоритет загальнолюдського цінностей та положення про будинок Заборона свавільного Позбавлення життя.

Життя є одним Із основних, природніх та невід ємніх благ людини. Без нього ВСІ Інші блага, права та свободи практично втрачають для людини свой сенс, Аджея Із ВТРАТИ життя людина перестає існуваті, и ніщо, ніякі Матеріальні блага, ніякі права и свободи Вже НЕ мают для неї жодних значення, а стають просто непотрібнімі. Саме тому среди протиправного, дере за все злочинна, посягань на ЖИТТЯ І здоров я особини, особливая небезпеки становляит ті, Єдиним чі Основним безпосереднім об єктом є життя людини, а самє - вбивство.

У законодавстві всех держав вбивство захи до найтяжчіх злочінів. Це зумовлено НЕ позбав самими незворотніх наслідкамі и тяжкістю вчинения, а й тім, что насільніцьке Позбавлення життя, здебільшого, Тягном за собою особливі труднощі во время Розслідування таких злочінів, Юридичної кваліфікації и призначення покарань. Такі проблеми вінікають, самперед, через різноманіття чисельно СИТУАЦІЙ скоєння убийства, ретельної подготовки злочинна, ПРИХОВАНЕ его слідів, что, в свою черго, виробляти до суттєвого вікрівлення дійсності и докорінної руйнації фактичність ознакой злочинна.

Поняття убийства нерозрівно пов язане з такими категоріямі, як ЖИТТЯ І смерть людини, и без з ясування змісту и суті ціх Категорій НЕ Можливо зрозуміті и всю характерну СУТНІСТЬ Поняття убийства.

Особливості охорони права людини на життя здавна віклікалі науковий та практичний Інтерес НЕ Тільки вчених-кріміналістів, альо й представніків ...Страница 1 из 16 | Следующая страница