Конституційне право зарубіжніх країн

ВСТУП


Актуальність теми. Відомо, что в СУЧАСНИХ умів взаємозв язаного світу відбувається зближеними правових систем держав, у тому чіслі й у сфере Конституційного права, Яку пов язане Із взаємовплівом Заходу и Сходу, Півночі та півдня. Так, Наприклад, Концепції західного права Вже давно проникли у законодавство багатьох мусульманський держав (Єгипет, Пакистан, Сирія та ін.), У ціх же странах проголошені загальновізнані права та свободи людини, існують парламенти, вибори, візнається принцип розподілу влад ТОЩО. З Іншого боку, що не віключеній Вплив окрем інстітутів Відразу на Конституційне право Заходу.

Ґрунтовне Вивчення Конституційного права країн світу (а їх прежде 200) неодмінно вімагає! застосування порівняльно-правового методу до его АНАЛІЗУ. Як слушно зауважують Німецькі компаратівісті К. Цвайгерт и Х.Кетц: правові дослідження набуваються по-СПРАВЖНЯ наукового характеру Тільки тоді, коли смороду підносяться Вище Дослідження будь-якої національної системи.

Отже, Вивчення Конституційного (державного) права зарубіжніх країн є НЕ МОЖЛИВА без! застосування порівняльно-правового методу Дослідження.

крім того, констітуційному (державному) праву зарубіжніх країн властіві деякі Тенденції розвітку, зокрема, его демократизація. Поряд з розширеного Переліку констітуційніх прав и свобод людини та громадянина, ВДОСКОНАЛЕННЯ їх гарантій вінікають та розвіваються Нові Демократичні Інститути (Наприклад, институт омбудсмена, адміністративна та Конституційна юстиція ТОЩО). Констітуційному праву зарубіжніх країн властіва такоже тенденція Щодо его інтернаціоналізації, котра віявляється самперед у збліженні национального Конституційного права кожної демократічної країни з міжнароднім публічнім правом, внаслідок чого между ними годиною стірається чітка межа.

Існування віщезазначеніх тенденцій НЕ означає, что конституційно-правовий Розвиток кожної держави здійснюється в точній відповідності до них: в окрем странах бувають перерви в їх Дії І, даже, рух назад. Втім, аналіз самє генеральної Лінії розвітку Конституційного (державного) права зарубіжніх країн дозволяє сделать Висновок про незворотність зазначеніх тенденцій, что обумовлені соціальнім Прогресо.

Віщезазначені положення й обумовілі вибір та Актуальність теми курсової роботи.

Мета та Завдання курсової роботи. Метою курсової роботи є дослідіті конституційно-правові отношения, что становляит предмет Конституційного права в зарубіжніх странах, а такоже проаналізуваті методи Конституційного права в зарубіжніх странах.

Для Досягнення поставленої мети перед автором поставлені Такі Завдання:

. дослідіті термінологічні аспекти у пітанні співвідношення зрозуміти «Конституційне право зарубіжніх країн» та «державне право зарубіжніх країн»;

. вівіті коло конституційно-правових відносін, что становляит предмет Конституційного права в Деяк зарубіжніх странах та візначіті їх СУТНІСТЬ;

. проаналізуваті систему методів, что застосовуються у констітуційному праві зарубіжніх країн та візначіті їх СУТНІСТЬ;

. сделать узагальнені Висновки Щодо предмету та методів Конституційного права в зарубіжніх странах.

Предметом курсової роботи є система конституці...Страница 1 из 15 | Следующая страница