Правове регулювання поставки для державних (муніципальних) потреб


Курсова робота

з дисципліни «Цивільне право» (особлива частина)

на тему: «Правове регулювання поставки для державних (муніципальних) потреб»


Зміст


ВСТУП

Глава I. характеристика державних і муніципальних потреб

1.1 Поняття державних і муніципальних потреб

.2 Поняття державних і муніципальних замовників

1.3 Поняття і сутність державного або муніципального контракту на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб

ГЛАВА II. СПОСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ДОЗВОЛИ ПРОБЛЕМ, ПОВ'ЯЗАНИХ З УЧАСТЮ ДЕРЖАВИ В ДОГОВОРИ

2.1 Спори, що виникають при укладенні державних (муніципальних) контрактів на поставку, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб

ВИСНОВОК

СПИСОК Використання джерел


ВСТУП


У період становлення ринкових відносин була викликана потреба в нових економічних і правових механізмах регулювання, до яких, насамперед, належить антимонопольне регулювання, яке забороняє зловживання домінуючим становищем, обмеження конкуренції, а також правове регулювання поставок товарів для державних і муніципальних потреб.

Роль державного та муніципального замовлення досить велика: з його допомогою реалізуються суспільні потреби, проводиться в життя будь пріоритетна політика держави і муніципальних утворень. У державах з перехідною економікою частка державних закупівель в національному бюджеті складає 50%. У нашій країні, за даними Міністерства економічного розвитку, на частку державних закупівель припадає близько 40% видаткової частини бюджету.

Теперішній час існує дуже багато проблем, пов'язаних з поставками товарів, виконанням робіт, наданням послуг для державних і муніципальних потреб. Це, порушення державними або муніципальними замовниками законодавства у сфері закупівель, зокрема основних принципів конкурсного розміщення замовлень - відкритості, прозорості, рівних умов та прав учасників конкурсу.

До того ж, довгий час не було взагалі ніякої нормативної правової бази, що регулює муніципальне замовлення. Це пояснюється тим, що протягом десятиліть існування радянської влади відхилявся принцип самоврядування. Комплексні плани соціально-економічного розвитку міст і районів виконувалися за типовими методичними вказівками і носили рекомендаційний характер.

Всі ці проблеми і покликаний вирішити, який набув чинності 1 січня 2006 року Федеральний Закон від 21.07.2005р. № 94-ФЗ «Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб» (Далі - Закон № 94-ФЗ), який спрямований на вирішення завдань упорядкування нормативної бази і зведення воєдино всіх процедурних питань у галузі закупівель, раціонального витрачання грошових коштів, усунення можливості зловживань і корупції шляхом чіткої регламентації процедур розміщення замовлень, стимулювання добросовісної конкуренції, а також врегулювання цивільно-правових відносин у галузі державних закупівель «по вертикалі», тобто на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях.

договір муніцип...Страница 1 из 4 | Следующая страница