Правовий статус особини: теоретико-правовий аспект


КУРСОВА РОБОТА

з Теорії Держава і права

на тему: Правовий статус особи: теоретико-правовий аспектВступ

Розділ 1. Основні права людини як загальносоціальне Явище

.1 Поняття права як загально-СОЦІАЛЬНОГО Явища

.2 Поняття основних прав людини

.3 Класифікація основних прав людини

.4 Основні Покоління розвітку прав людини

Розділ 2. Правовий статус особини

.1 Правовий статус: Поняття та структура

.2 Правовий статус особини: Поняття, принципи та Зміст.

.3 Правовий статус громадян України

.4 Правовий статус іноземців та ОСІБ без Громадянство

Розділ 3 Міжнародно-правові засоби захисту основних прав людини й громадянина и Тенденції їх розвітку

.1 Міжнародні організаційно-правові механізмі захисту прав людини

.2 Гарантії прав и свобод людини й громадянина в Україні

Висновок

Список використаних джерел

правовий статус громадянин іноземець громадянство


Вступ


проголосують свою незалежність, Україна стала на шлях побудова власної правової Держава і громадянського суспільства. Серед других проблем, что їх вірішує народ України Є І проблема Здійснення прав людини та громадянина.

Правовий статус особини - це система закріпленіх у нормативно-правових актах и ??гарантованого державою прав, свобод, обов язків, відповідальності, відповідно до якіх індивід як суб єкт права (тоб як такий, что має правосуб єктність) коордінує свою поведінку в суспільстві. Правовий статус особини відображає юридичне закріплення досягнутості суспільством ОБСЯГИ свободи особини.

  • Теги: