Правова характеристика відносин договору роздрібної купівлі-продажу

Зміст


Введення

Глава I. Загальні положення про договір роздрібної купівлі-продажу

.1 Поняття і значення договору роздрібної купівлі-продажу

.2 Законодавство договору роздрібної купівлі-продажу

.3 Види договору купівлі-продажу

Глава II. Правова характеристика відносин договору роздрібної купівлі-продажу

.1 Елементи договору роздрібної купівлі-продажу

.2 Зміст договору роздрібної купівлі-продажу

.3 Форма договору роздрібної купівлі-продажу

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Тема моєї курсової роботи - договір роздрібної купівлі-продажу. Я вважаю, що вона актуальна з кількох причин.

перше договір купівлі-продажу найбільш широко поширений в господарському обороті. Договір роздрібної купівлі-продажу є одним з найпоширеніших і значущих для економічного життя. Пильна увага законодавством обумовлюється, насамперед тим що численні угоди роздрібної купівлі-продажу, які здійснюються щодня, утворюють роздрібний торговельний оборот, що є найважливішим аспектом у формуванні та розвитку ринку споживчих товарів.

друге, цей договір знаходить застосування також у відносинах громадян, громадян і підприємців. Оскільки однією зі сторін договору роздрібної купівлі-продажу є підприємець, який здійснює професійну діяльність з продажу товарів у роздріб, економічно слабші покупці - громадяни (споживачі) потребують додаткового захисту.

Як показує практика, все частіше зустрічаються випадки порушення прав споживачів. Як правило, порушення виражається в тому, що продавець не надає належної інформації про товар, порушуються терміни виконання гарантійного зобов'язання.

Враховуючи вищесказане, мені здається актуальним дослідження договору роздрібної купівлі-продажу.

Я вважаю, актуальність представляє розгляд і застосування норм законодавства про захист прав споживачів. З розвитком законодавства про захист прав споживачів все частіше постає питання про обов'язки сторін, насамперед продавця.

Метою цієї роботи буде розгляд особливостей договору роздрібної купівлі продажу та більш детально розглянути види договору роздрібної купівлі продажу. Виходячи з поставлених цілей, встановимо завдання роботи:

) вивчити загальні положення про купівлю-продаж,

) дослідити особливості роздрібної купівлі-продажу,

) розглянути механізми захисту прав споживачів.

Ступінь наукової розробленості теми. В основі даної курсової роботи лягли наукові праці вчених-юристів у галузі цивільного права: М.І. Брагінського, Е.А. Суханова, І.А. Зеніна, В.В. Витрянского, А.В. Маслов, Ю.В. Романця, А.Я. Рижиков та ін У роботі широко використані публіцистичні матеріали з питань обраної теми, які публікувалися в журналах.

Окрім літературних джерел у роботі застосовувався великий обсяг нормативного матеріалу. Розглянуто частини перша і друга ГК РФ, Закон про «захист прав споживачів», Постановою Уряду РФ від 21 липня 1997 р. № 918, пленум ВС РФ 29 вересня 1994 постанови № 7, Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами затверджені постановою Уряду РФ від 6 червня 1998 № 569, ...Страница 1 из 12 | Следующая страница