Поняття и природа ЦИВІЛЬНИХ правовідносін, як особливого виду суспільних отношений


Поняття и природа ЦИВІЛЬНИХ правовідносін, як особливого виду суспільних відносін


Вступ


Актуальність теми. Становлення права як соціальної нормативно-регулятівної системи, як цілісного СОЦІАЛЬНОГО института на рубежі 3 і 2 тисячоліття до н.е. призвело до суттєвіх змін в Політичній, Економічній, духовній и других сферах життя людського Суспільства. Різкі Зміни відбуліся в соціальній сфере - у відносінах людей и їх колективних Утворення между собою, в організації суспільних відносін.

СЬОГОДНІ Суспільні отношения набуваються все БІЛЬШОГО розмахом. Мі ВСІ є учасниками різноманітніх відносін, в цьом и віявляється принцип соціалізації. У міру того, як ЦІ Суспільні отношения врегульовуються нормами права - смороду переростають в правовідносини. Таким чином, правовідносини - це частина суспільних відносін, Які врегульовані нормами права. А правове регулювання - це процес наділення учасников суспільних відносін Повноваження, обов язкамі, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, а такоже їх реалізація, процес Перетворення учасников в суб єктів правових відносін.

Про «єктом Дослідження даної роботи є цивільне правовідношення, Яке розглядається тут не відокремлено від других правовідносін, а як один Із Видів правовідносін, Який має ряд особливая, что пов »язано загаль Зі спеціфікою правового регулювання Галузі.

Предмет Дослідження - визначення Поняття ЦИВІЛЬНИХ правовідносін, а такоже Класифікація ЦИВІЛЬНИХ правовідносін.

загаль, вивченню даного питання Було пріділено Дуже багато уваги.

Проблема Цивільного правовідношення є Надзвичайно доладно. Це пояснюється тім, что вона носити не Тільки Галузевий, а й комплексний характер. У підтвердження цього можна Сказати, что Концепції Щодо розуміння об'єктів и юридичних Фактів, что розробляліся, головних чином, в Теорії Цивільного права, потім були Прийняті загальною теорією Держава і права.

прото, питання об'єкта ЦИВІЛЬНИХ правовідносін залішається Надзвичайно складним. Досі так и НЕ існує єдиного підходу до его розуміння. Така невізначеність негативно впліває на реалізацію ЦИВІЛЬНИХ правовідносін, тоб проблема Цивільного правовідношення не носити суто теоретичний характер.

Такоже НЕ існує єдініх взятих за основу підстав класіфікації ЦИВІЛЬНИХ правовідносін.

Метою курсової роботи є Спроба дослідіті на Основі опрацьованого наукового матеріалу Поняття и природу ЦИВІЛЬНИХ правовідносін, як особливого виду суспільних відносін, Розглянуто їх елєменти и класіфікацію , а такоже з ясувати Значення ціх відносін в жітті Суспільства.

У процесі Виконання курсової роботи були поставлені Такі Завдання :

дослідіті наукову та учбових літературу з питання правовідносін;

охарактеризувати елєменти структурованих ЦИВІЛЬНИХ правовідносін;

назваті Обставини ВИНИКНЕННЯ и Припинення ЦИВІЛЬНИХ правовідносін;

класіфікуваті правовідносини за видами;

Узагальнити наукові ...Страница 1 из 16 | Следующая страница