Форми цивільно-правових угод

ЗМІСТ


ВСТУП

I. ВИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ОЗНАКИ І ЗНАЧЕННЯ ФОРМИ УГОДИ

.1 Визначення та основні ознаки угоди

.2 Значення форми угоди

II. ВИДИ ФОРМ УГОД

.1 Угоди, здійснені усно шляхом словесного вираження волі

.2 Письмова форма угод

.3 Нотаріальне посвідчення угод

ВИСНОВОК

Список використаних джерел


ВСТУП


Актуальність роботи. Угоди є однією з основних категорій цивільного права. Вони широко поширені і обслуговують всі сфери майнового обороту. Щодня відбувається і виповнюється безліч угод, починаючи від купівлі продуктів в магазині і закінчуючи договорами на будівництво складних технічних об'єктів. При цьому найбільш поширеними є двосторонні угоди (договори купівлі-продажу, дарування, оренди, підряду, надання платних послуг, кредитний договір тощо).

Угода - універсальний засіб індивідуального регулювання суспільних відносин, і тому є невід'ємною частиною цивільного обороту. Ефективна правова регламентація даного інституту - одна з умов забезпечення стійкості цивільного обороту і стабільного економічного розвитку суспільства в цілому. Значимість інституту угод в системі цивільного права зумовлює актуальність вивчення всіх питань, з ним пов'язаних, в тому числі і про способи волевиявлення, форми угоди.

Саме в угодах цивільне право найбільш яскраво виступає в якості приватного права, де регулювання більшою мірою носить децентралізований характер: держава визнає юридичну силу за правилами, встановленими самими суб'єктами цивільних відносин - громадянами і юридичними особами. Державне регулювання носить при цьому переважно восполнітельний характер: правила закону діють у частині, не врегульованою суб'єктами при здійсненні операцій.

Будь-яка угода являє собою вольовий акт учасника цивільного обороту. Так як воля - явище внутрішнього світу людини, про її наявність та зміст інші особи можуть судити по здійснюваних цією людиною дій. Юридичне значення воля учасника угоди може придбати тільки в тому випадку, якщо вона виражена зовні, об'єктивувати. Без зовнішнього втілення воля не може бути сприйнята навколишніми, не може отримати правову оцінку, а значить, і викликати зв'язуються законом з нею і бажані правові наслідки. Тому угода не може існувати поза формою.

Тема нашої роботи - «Форма угод».

Мета дослідження - дати характеристику форм цивільно-правових угод і розглянути їх види.

Відповідно із зазначеною метою ставляться такі завдання:

- дати визначення і розкрити основні ознаки угоди,

- проаналізувати значення форми угоди,

- розкрити сутність угод, скоєних усно шляхом словесного вираження волі,

- розглянути письмові форми угод.

Об'єкт дослідження - сукупність суспільних відносин, пов'язаних з правовими аспектами застосування різних форм цивільно-правових угод.

Предмет дослідження - форми цивільно-правових угод.

При написанні курсової роботи нами були викорис...Страница 1 из 16 | Следующая страница