Правопорушення в галузі підприємницької діяльності

ЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ адміністративні правопорушення в галузі ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Поняття підприємницької діяльності в Республіці Білорусь

1.2 Загальна характеристика адміністративної відповідальності та адміністративних правопорушень у Республіці Білорусь

.3 Суб'єкти адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності

ГЛАВА 2. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ОБЛАСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ

.1 Загальна характеристика адміністративних правопорушень в галузі підприємницької діяльності

.2 Юридичний аналіз адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності

ГЛАВА 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ До АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОКРЕМІ ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ОБЛАСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ

.1 Особливості притягнення до адміністративної відповідальності за незаконну підприємницьку діяльність

3.2 Особливості притягнення до адміністративної відповідальності за лжепредпринимательство

3.3 Особливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про рекламу

Висновок

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Дотримання законності та правопорядку служить одним з важливих умов, що визначають розвиток країни. Сучасна ситуація в галузі забезпечення законності і правопорядку в економіці залишається досить складною. Чинені правопорушення відрізняються особливою специфікою. Значною мірою вони продиктовані корисливими мотивами.

З'явилися нові, раніше нехарактерні для нашої країни протиправні дії: фіктивне банкрутство, ухилення від погашення кредиторської заборгованості, незаконна банківська діяльність, ухилення від сплати податків і так далі. На сьогоднішній день існує значна кількість юридичних осіб з різною організаційно-правовою формою. У свою чергу це спричиняє за собою зростання правопорушень, скоєних даними особами в галузі підприємницької діяльності. Це вимагає, з одного боку, надійних гарантій захисту економічних інтересів усіх господарюючих суб'єктів, з іншого - рівного підходу до цієї захисту з боку правоохоронних і контрольних (наглядових) органів. Все це обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Об'єктом даного дослідження є суспільні відносини, що складаються при порушенні норм Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення в галузі підприємницької діяльності.

Предметом дослідження виступають нормативні правові акти, статті, монографії, тези та публікації фахівців, що вивчають особливості адміністративної відповідальності в галузі підприємницької діяльності, а також основні теоретичні та практичні проблеми зазначеної групи правопорушень.

Метою дослідження є дозвіл загальнотеоретичних, правових і практичних проблем, що стосуються адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності, а також вироблення рекомендацій щодо вдосконалення норм чинного законодавства.

Зазначена мета визначає завдання дослідження:

. розкрити поняття підприємницької діяльності та адміністративної відповідальності;

. проаналізувати поняття адміністративного правопорушення в Республіці Білорусь;...Страница 1 из 13 | Следующая страница