Правові засади формування, просування і реалізації транспортних послуг суб'єктами міжнародної транспортної діяльності

Зміст

імпорт договір міжнародний перевезення

Введення

Глава 1. Загальні положення про міжнародні змішані перевезення вантажів

.1 Поняття і сутність міжнародних змішаних перевезень вантажів

.2 Джерела правового регулювання міжнародних змішаних перевезень вантажів

Глава 2. Договір міжнародної змішаного перевезення вантажу

.1 Правова природа договору міжнародної змішаного перевезення вантажу

.2 Істотні та інші умови договору міжнародної змішаного перевезення вантажу

.2.1 Істотні умови договору міжнародної змішаного перевезення вантажу

.2.2 Права та обов'язки сторін договору міжнародної змішаного перевезення вантажу

.2.3 Відповідальність сторін та припинення договору міжнародної змішаного перевезення вантажу

.2.4 Інші умови договору міжнародної змішаного перевезення вантажу

Висновок

Список використаних джерелВведення


Транспорт утворює самостійну сферу економічної діяльності, живе за особливими правилами. Роль транспорту полягає в наданні специфічних послуг, спрямованих на переміщення товару, або людини в просторі. Транспортна діяльність не супроводжується створенням нових речей, її цінність в економічному ефекті, який створюється в результаті переміщення вантажу, багажу та пасажирів в узгоджене місце.

Актуальність теми дослідження зумовлені перетвореннями, що відбуваються у сфері перевізного процесу, на пряму пов'язані з Російської Федерації. Геополітичне становище Росії на Євразійському континенті, зумовлює її призначення як великого транспортного шляху, що з'єднує країни Заходу і Сходу. У зв'язку з цим, міжнародний перевізний процес дуже впливає на економіку Росії, а саме, сприяє розвитку міжнародних зв'язків між країнами, що здійснюють імпорт та експорт вироблених ними товарів.

Удосконалення правового регулювання міжнародних перевезень вантажів має розвиватися спільно з економічними способами впливу на перевезення вантажів у міжнародному сполученні.

Теоретична і практична значущість роботи полягає в тому, що приділено особливу увагу як очевидним, так і прихованим проблем правового регулювання міжнародних змішаних перевезень вантажів.

Мета курсової роботи полягає у проведенні комплексного дослідження проблем виникають в ході здійснення міжнародних змішаних вантажоперевезень і вироблення вдосконалення законодавства в даній сфері.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні дослідницькі завдання:

дослідження джерел правового регулювання міжнародних змішаних вантажоперевезень в міжнародних правових актів і з урахуванням Республіки Білорусь;

вивчення особливостей договору міжнародної змішаної вантажоперевезення;

аналіз питань, і визначення проблем пов'язаних з організацією міжнародних змішаних вантажоперевезень.

Об'єктом курсової роботи є суспільні відносини, що виникли в процесі формування, просування і реалізації транспортних послуг суб'єктами...Страница 1 из 3 | Следующая страница