Правові основи місцевого самоврядування

Введення


Актуальність теми дослідження визначається величезною роллю місцевого самоврядування у державній, політико-правового життя російського суспільства, у становленні інститутів демократичної правової держави. Реалізація принципів самоврядування в механізмі держави ефективна тоді, коли спирається на об'єктивно назрілі економічні, політичні та соціальні передумови й умови, висловлює вимоги суспільного прогресу. Місцеве самоврядування в сучасній Росії піднято на рівень однієї з основ конституційного ладу. Охоплюючи своїми інститутами майже всі сторони демократичної організації місцевого життя, місцеве самоврядування дає можливість раціональним способом децентралізувати багато функцій державної влади, перенести прийняття рішень з усіх питань місцевого життя в територіальні спільноти, стимулюючи тим самим, активність громадян і забезпечуючи їх реальну співпричетність до таких рішень.

Одним з найважливіших напрямків розвитку сучасної російської державності залишається оптимізація організації діяльності органів місцевого самоврядування. Можна без перебільшення сказати, що підвищення ефективності діяльності таких органів є важливою умовою забезпечення стабільності в суспільстві в цілому. Широке залучення громадян у вирішення проблем місцевого життя, результативне задоволення повсякденних потреб населення, суворе дотримання законодавчих положень при дотриманні і підтримці балансу державних і місцевих інтересів, тобто спільних інтересів жителів кожного муніципального освіти, здатні закласти міцний фундамент для громадянської злагоди.

З розвитком місцевого самоврядування в Росії зв'язуються надії на відродження демократичного, громадянського суспільства, оскільки в муніципальних утвореннях формується почуття спільного інтересу і відповідальності місцевих жителів, які звикають не тільки самостійно вирішувати свої справи, а й контролювати діяльність обраних ними посадових осіб.

Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають з приводу здійснення місцевого самоврядування.

Предметом дослідження є нормативно правові акти, що регулюють організацію та функціонування місцевого самоврядування.

Мета дослідження - розглянути організаційні основи та матеріально-фінансову базу місцевого самоврядування.

Завдання дослідження :

розглянути класифікацію і структуру місцевого самоврядування;

визначити організаційні основи діяльності місцевого самоврядування;

проаналізувати матеріально-фінансову базу місцевого самоврядування;

Методологічну базу дослідження складають діалектичний метод наукового пізнання, загальнонаукові та частнонаучние методи теоретичного аналізу, такі, як логічний та порівняльно-правовий.

Теоретичну базу дослідження становлять наукові праці та публікації в періодичній пресі, що стосуються проблем вивчення судової системи.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і бібліографічного списку. Загальний обсяг роботи - 38 сторінок.


1. Організаційні основи місцевого самоврядування
Страница 1 из 18 | Следующая страница