Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

Московський державний індустріальний університет

(ГОУ МГИУ)
Курсова робота

з дисципліни «Цивільне право»

на тему «Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин»


Група Оз10Ю22п

Студент

Лесново-Маслова Ганна Миколаївна

Керівник курсової роботи

Чекмарьов Геннадій Федорович

Москва, 2011

Зміст


Введення

. Правові основи правосуб'єктності фізичних осіб (громадян)

.1 Основні ознаки (властивості) громадян як суб'єктів цивільного права

.2 Акти громадянського стану

.3 Заняття підприємницькою діяльністю

. Питання правоздатність та дієздатність громадян

.1 Поняття правоздатності та дієздатності громадян (фізичних осіб)

.2 Особливості чинного законодавства в галузі опіки та піклування

Висновок

Список літератури

Додаток

Введення


Актуальність теми. Ця курсова робота присвячена громадянам як суб'єктам цивільних правовідносин. Актуальність теми роботи може бути обумовлена ??наступними факторами. Як і будь-яка галузь права, цивільне право складається з правових норм, що регулюють відповідні суспільні відносини. Коло суспільних відносин, регульованих цивільним правом, надзвичайно великий і різноманітний, що, в принципі, неможливо дати їх вичерпний перелік.

Як і у будь-яких відносин, у цих відносин є учасники, тобто суб'єкти. Суб'єкт ж є особа, організація чи інше освіту, за яким законом визнається здатність бути носієм суб'єктивних прав і обов'язків. Якщо мати на увазі осіб (що не юридичних), то це люди, за загальноприйнятою термінології в літературі та законодавстві, зазвичай іменуються фізичними особами (громадяни, при монархічних формах правління - піддані, іноземні громадяни та особи без громадянства). Саме вони, на наш погляд, займають центральне місце серед суб'єктів цивільного права, та й взагалі цивільних правовідносин (як втім, і будь-яких інших), так як без них цивільні правовідносини безглузді, безпредметні, а швидше за все неможливі.

Перехід України до нових економічних та соціальних відносин, прийняття низки реформаторських законів, а як наслідок зміна менталітету громадян, істотно перетворили правову систему тепер уже далекого тоталітарного минулого, де була економіка, придушення самостійності учасників майнових відносин, де приватні інтереси ніщо перед публічними.

У наш час відкрилася сфера для регулювання відносин громадян на основі загальноприйнятих і загальновизнаних у світі принципів приватного права: незалежності та автономії особистості, визнання та захисту приватної власності, свободи договору. Відносини між приватними особами складаються по горизонталі тобто кожен з учасників виконують свою волю автономно, самостійно і незалежно. Саме тому тема не може не бути актуальною. Тема...Страница 1 из 16 | Следующая страница