Судова влада в Російській Федерації: організаційно-правові основи, практика і проблеми діяльності

Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

" Санкт-Петербурзький державний

економічний університет"

Факультет регіональної економіки та управління

Кафедра державного і муніципального управління


Курсова робота

з дисципліни

ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

На тему:

«Судова влада в Російській Федерації: організаційно-правові основи, практика і проблеми діяльності»
Виконав: Орженцов П.І.

студент 2 курсу Б - 413 група

Санкт-Петербург 2013

Зміст


Введення

Глава 1. Загальна характеристика судової системи РФ

1.1 Поняття і основні ознаки судової влади

1.2 Конституційно-правові засади організації судової влади

1.3 Судова система Російської Федерації

Глава 2. Організація судової влади в РФ

2.1 Конституційний суд РФ

2.2 Суди загальної юрисдикції

2.3 Арбітражні суди РФ

Глава 3. Проблеми в діяльності судової влади. Перспективи та шляхи вирішення

3.1 Федеральні цільові програми, підсумки проведення, оцінка діяльності судової влади

3.2 Головні проблеми в системі судової влади, шляхи вирішення, перспективи

Висновок

Список літератури

Додаток

Введення


Конституція Російської Федерації 1993 року закріплює поділ влади на три гілки: законодавча, виконавча і судова. Кожній гілки влади приписані свої значення, завдання та повноваження для вирішення цих завдань. Кожна з гілок влади не повинна привласнювати собі функції іншої.

Судова влада представляє собою механізм державного захисту. Вона виконує роль громадського арбітра, яка захищає одночасно всі сфери діяльності, регульовані правом. Система судових органів забезпечує непорушність основ конституційного ладу, охороняючи правопорядок, єдність економічного простору, майнові та немайнові права громадян та юридичних осіб, а також гарантує свободу економічної діяльності. Таким чином, судова влада - одна з трьох гілок влади, яка самостійна, незалежна від законодавчої і виконавчої влади. Актуальність даної роботи зумовлена ??тим, що побудова правової держави в нашій країні немислимо без створення сильної і незалежної судової влади, що здійснює свою діяльність на основі загальновизнаних демократичних принципів відправлення правосуддя.

Метою курсової роботи є представлення теоретичних знань, отриманих в ході вивчення дисципліни, а так само розгляду головних проблем у судовій системі і виявлення найбільш оптимальних шляхів вирішення їх. Дана робота розділена на три голови. У першому розділі розкривається саме поняття судової влади та наведено її загальна характеристика. Другий розділ розкриває структуру судової системи Російської Федерації та описує кожне ...Страница 1 из 3 | Следующая страница