Суб'єкти правовідносин при виникненні прав, засвідчених складськими свідоцтвами

Введення


Актуальність теми дослідження. Договір зберігання має широке застосування у цивільному обороті. Він укладається у випадках, коли у власника або іншої особи, яка правомірно володіє належним йому майном, виникає потреба в отриманні з боку інших осіб послуг по забезпеченню його схоронності. Послуги зі зберігання чужих речей можуть надаватись як при здійсненні підприємницької діяльності, так і в рамках інших (зокрема побутових) відносин. За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її відповідно до його умов у схоронності.

Особливості правового регулювання договірних відносин, що виникають при наданні послуг по забезпеченню збереження чужого майна, обумовлюють специфіку правової характеристики договору зберігання. Аналіз положень ст. 939 ГК говорить про те, що договір зберігання може бути як реальним, так і консенсуальних. Договір є реальним, якщо виникнення договірних відносин поставлено сторонами в залежність від факту передачі речей зберігачу на зберігання.

Договір складського зберігання являє собою спеціальний вид зберігання і є досить поширеним в сфері послуг договором. Все вищесказане наочним чином свідчить про актуальність обраної мною теми.

Отже, метою моєї роботи є правовідносини виникають з договору зберігання на товарному складі (складського зберігання), об'єктом буде вивчення суспільних відносин забезпечують зберігання на товарному складі, але для цього необхідно ознайомитися з літературою в якій знайшов своє відображення договір зберігання на товарному складі. Також необхідно вирішити ряд завдань:

) розглянути поняття і виявити специфічні риси і сутність договору складського зберігання;

) вивчити його суб'єктний склад;

) зупинити увагу на предметі цього договору;

) з'ясувати, яким чином виконується і оформляється даний договір;

) а також дослідити складські документи, і з'ясувати які існують проблеми регулювання їх обігу.Глава 1. Загальні положення про договір зберігання


1.1 Сутність цивільно-правового договору зберігання


Правовідносини зберігання належить до категорії зобов'язань з надання послуг і являє собою сукупність необхідних послідовних дій:

. передача об'єкта зберігання в чуже володіння з метою збереження його корисних властивостей протягом певного строку;

. дії зберігача щодо забезпечення схоронності об'єкта та (або) його корисних властивостей;

. повернення об'єкта зберігання поклажодавцеві після закінчення встановленого строку або на вимогу.

Суспільні відносини з приводу зберігання речей хронологічно є одними з найдавніших. У докапіталістичний період вони були переважно поширені на побутовому рівні як стосунки особисто-довірчого характеру без будь-якого комерційного змісту. У зв'язку з цим безоплатність зберігання була характерною ознакою зобов'язання.

З розвитком ринкових відносин зберігання як різновид послуг стає все більш необхідним і вигідним напрямком підприємницької діяльності. Це спричинило, по-перше, в...Страница 1 из 18 | Следующая страница