Муніципальна казна, правові основи її функціонування.Курсова робота

з дисципліни: «Фінанси»

на тему:

Муніципальна скарбниця, правові основи її функціонуванняЗміст


Введення

. Теоретичні засади правового регулювання муніципальної скарбниці

.1 Поняття «Муніципальна скарбниця»

.2 Правові аспекти формування та обліку майна скарбниці муніципального освіти

. Фінансові та правові основи бюджету міста Набережні Челни

.1 Нормативно-правове регулювання фінансових основ місцевого бюджету міста Набережні Челни

.2 Аналіз бюджету муніципального освіти м. Набережні Челни

. Удосконалення правових основ муніципальної скарбниці

Висновок

Список використаної літератури


Введення


В умовах ринкової економіки зростає актуальність не тільки економного використання державних ресурсів, а й оптимізації діяльності держави щодо їх нарощування, в тому числі для досягнення стратегічної мети - забезпечення безумовного переходу від ресурсної економіки до інноваційної економіки.

Система управління суспільними фінансами досить складна. Вона залежить від безлічі чинників, умов, правових обмежень і застосовуються в процесі управління бюджетних інструментів. Конкретні форми і методи державного фінансового регулювання залежать від вибору стратегічних пріоритетів і знаходять відображення в консолідованому бюджеті країни та державних позабюджетних фондах соціального призначення - категоріях, найбільш