Англосаксонська правова система

ЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ англосаксонській правовій системі

.1 Історія виникнення англосаксонської правової сім'ї

1.2Етапи розвитку англосаксонської правової сім'ї

ГЛАВА 2. ОСОБЛИВОСТІ англосаксонської системи права

.1 Етапи та особливості англосаксонської системи права

.2 Характеристика основних рис англосаксонської системи права

ГЛАВА 3. Відмінна риса ПРАВОВИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВ ЯК ПРЕДСТАВНИКІВ англосаксонській правовій системі

ВИСНОВОК

Список використаних джерел


ВСТУП


Англосаксонська правова сім'я найбільш поширена у світі правових сімей. Нею охоплюється територія таких держав, як Англія, США, Канада, Австралія, Північна Ірландія, Нова Зеландія, та багатьох інших. Майже третя частина населення земної кулі в цей час живе по принципах, споконвічно закладеним в дану правову родину й, особливо, в її ядро ??- англійське право.

Англосаксонську правову сім'ю часто називають ще родиною загального права (common law). Від інших правових родин вона відрізняється насамперед тим, що в якості основного джерела права в ній визнається судовий прецедент. Згідно з існуючими правилами суд при рішенні якого б то не було питання є формально зв'язаним рішенням з аналогічного питання, винесеним вищестоящим судом або судом тієї ж інстанції. Однак фактично в процесі вибору відповідного прецеденту, його тлумачення, прийняття або неприйняття під приводом значної відмінності обставин знову розглянутої справи від раніше розглянутого і став прецедентом суд в цілому і окремі судді мають значну свободою. Визнання прецеденту джерелом права дає можливість суду фактично творити право.

Мета даної курсової роботи - дослідити англосаксонську правову систему.

У процесі досягнення певної мети в курсовій роботі поставлені такі завдання:

· дослідити історію виникнення англосаксонської правової сім'ї;

· визначити основні етапи розвитку англосаксонської правової сім'ї;

· вивчити етапи та особливості англосаксонської системи права;

· проаналізувати характеристика основних рис англосаксонської системи права;

· розглянути відмінні риси правових систем держав як представників англосаксонської правової системи.

Методологія та методика дослідження. Дослідження грунтується на концептуальних положеннях філософії, соціології, загальної теорії держави і права. Крім того, при проведенні дослідження були використані наступні приватно-наукові методи: формально-юридичний, історико-правовий, системно-структурний, метод порівняльного правознавства та інші методи наукового дослідження.

При написанні даної курсової роботи були використані праці вчених-правознавців спеціалізуються в даній області, таких як Нерсесянц В.С., Венгеров А.Б., Борисов Г.А., Абдулаєв М.І. та ін

Об'єктом дослідження курсової роботи є суспільні відносини складаються в англосаксонській правовій системі.

Предметом дослідження курсової роботи є англосаксонська правова система, як одна з основних правових систем сучасного світу.


ГЛАВА 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І ПОШИР...Страница 1 из 15 | Следующая страница