Види правовідносин

Введення


Окремі громадяни (індивіди) та їх організації зважаючи здійснення ними різних видів діяльності постійно вступають між собою у суспільні (соціальні) відносини.

Окремі види таких відносин регулюються спеціальними правовими нормами, тобто правилами поведінки, які носять загальнообов'язковий характер, тому вони і носять назву правовідносин. За допомогою права держава регулює соціальні відносини, розвиває, стабілізує, змінює і припиняє їх.

При цьому регульовані відношення не втрачають свого фактичного змісту і залишаються такими ж, якими були до опосередкування їх правовими нормами: чи економічними, або національними, або політичними. Вони лише змінюються, набуваючи нову якість, стаючи більш передбачуваними і цивілізованими. Іншими словами, фактичні суспільні відносини вдягаються в правову форму. При цьому учасники соціальних відносин за допомогою права наділяються правомочностями, обов'язками і стають суб'єктами правовідносин.

Метою роботи є уточнення сутності видів правовідносин.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

) поняття правовідносини;

) розкрити структуру та зміст правовідносини;

) розглянути класифікацію правовідносин;

) дати характеристику видів правовідносин за галузевою ознакою.

Об'єкт дослідження - система суспільних правовідносин відносин.

Предметом дослідження є особливості видів правових відносин.

Теоретико-методологічну та інформаційну основу дослідження склали роботи вітчизняних і зарубіжних вчених з питань сутності видів правовідносин. Автор використав такі наукові методи як аналіз, синтез, узагальнення.

Структурно робота включає вступ, два розділи, висновок, список використаної літератури.1. Сутність та особливості правових відносин


1.1 Поняття правовідносин


Люди, взаємодіючи один з одним, вступають у різного роду суспільні відносини: особисті, релігійні і т.д. Лише деякі з них в силу своєї соціальної значимості вимагають правової регламентації. Зазнавши владному юридичній впливу, ці суспільні відносини набувають правову форму, стають правовідносинами.

Суспільні відносини - це зв'язки, які виникають між людьми та соціальними групами в процесі їх діяльності.

Правові відносини (правовідносини) - ті з них, які регулюються нормами права. З точки зору права кожен учасник правовідносин має набір певних прав і обов'язків, тому правові відносини можна визначити як суспільні відносини, що виникають на основі взаємних прав та обов'язків що у них осіб.

Правовідносини - це суспільні відносини, врегульоване правовою нормою. Правовідносини виникають між людьми, громадянами-підприємцями, державними органами, підприємствами, фірмами, кооперативними та іншими організаціями.

У правовідносинах прийнято виділяти: зміст - юридичні права й обов'язки учасників правовідносин; об'єкт - ті матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких виникають правовідносини; суб'єкти - фізичні та юридичні особи, ...Страница 1 из 12 | Следующая страница