Громадянство України: Поняття, значень, констітуційно-правове регулювання
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Конституційне право України»

на тему:

«Громадянство України: Поняття, значення, конституційно-правове регулювання»


План


Вступ

. Поняття института Громадянство, громадянство України

.1 Інститут Громадянство

.2 Загальні Поняття про громадянство

.3 Питання громадянство України згідно закону Про громадянство

.4. Принципи громадянство України

. Особливості набуття та Скасування Громадянство в України

.1 Порядок набуття громадянство в Україні

.2 Порядок Припинення Громадянство

.3 Державні органи, Які вірішують питання Громадянство в Україні

Загальні Висновки

Список законодавства та використаної літератури

Список використаних абревіатур


Вступ


Громадянство України - це стійкій, Необмежений в просторі правовий зв «язок особини з Українською державою, Заснований на Юридичним візнанні державою цієї особини громадянином України, внаслідок чого особа і держава набуваються взаємніх прав и обов» язків в обсязі , передбачення Констітуцією І Закону України.

ознакой Громадянство як Певного зв'язку особини з державою є:

) правовий характер:

) необмеженість у просторі та часі;

) максимальне характер взаємніх прав та обов'язків.

цею зв'язок знаходится свое Виявлення в розповсюдженні на відповідну особу суверенної влади держави Незалежності від місця ее проживання - на территории держави чи за ее межами.

Система конституційно-правових норм, что регулюють питання Громадянство складає головний конституційно-правовий інститут - інститут громадянство. Джерелами цього института є:

. Конституція України.

. Закон України «Про громадянство України».

. Чінні Міжнародні договори України по вопросам Громадянство.

. ПІДЗАКОННІ АКТИ.

Норми ціх АКТІВ, віходячі з Визнання права на громадянство як природного права людини, закріплюють принципи Громадянство та регламентують порядок набуття и Припинення Громадянство, Повноваження органів ДЕРЖАВНОЇ влади та других організацій, Які беруть доля 'у вірішенні вопросам Громадянство та порядок їх Вирішення.

Конституційний статус громадянина - Поняття, Яке відображає Тільки ті, что властіве усім и шкірному члену Суспільства, и «залішає» за своими рамками все приватне, індивідуальне, Яке стосується конкретних ОСІБ або груп ОСІБ. Тому до Конституційного статусу громадянина входять позбав Загальні для всіх суб «єктівні права та обов» язки, Які у суб'єктів Постійно вінікають и пріпіняються залежних від Виконання ними тихий чі других ПРОФЕСІЙНИХ функцій, громадського становища, характеру правовідносін, у Які смороду вступають, других известить.

Конст...Страница 1 из 6 | Следующая страница