Цивільно-правове регулювання діяльності товариств з додатковою відповідальністю

ЗМІСТ


ВСТУП

фірмове найменування товариства з додатковою відповідальністю

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИХОДУ ЗІ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Актуальність дослідження

Економічні перетворення, що відбуваються в Республіці Білорусь, перехід до ринкової економіки, функціонування різних форм власності, розвиток підприємництва, а також створення нових організаційно-правових форм підприємств зажадали докорінної перебудови всіх сфер правового регулювання, в тому числі, цивільного законодавства [28].

Останнім часом порядок реєстрації як юридичної особи зазнав значних змін. Дуже важливим аспектом для подальшого розвитку економічних реформ повинна стати ефективна законодавча база нормативних правових актів, що регламентують порядок утворення та діяльності юридичних осіб.

Організаційно-правові форми юридичних осіб в Республіці Білорусь відрізняються великою різноманітністю. Існують юридичні особи, на учасниках яких лежить і тягар відповідальності за боргами організації, і необхідність самостійної участі в її діяльності. Такими юридичними особами є господарські товариства і виробничі кооперативи. У теж час в акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю учасники ризикують лише внеском у статутний капітал, але не несуть відповідальності за боргами товариства. Їх долі в діяльності товариства обмежується тільки можливістю брати участь в управлінні, що є правом, а не обов'язком.

Своєю специфікою володіє правове становище товариств з додатковою відповідальністю. В учасників цих товариств немає обов'язку особисто брати участь у діяльності товариства, але їх відповідальність за боргами товариства носить більш широкий характер. Якщо учасники інших господарських товариств не відповідають за боргами товариства своїм майном, то учасники товариств з додатковою відповідальністю несуть субсидіарну відповідальність у розмірі, кратному вкладу.

Товариство з додатковою відповідальністю - не найпопулярніша організаційно-правова форма юридичних осіб. Це пов'язано з багатьма факторами. Велику роль тут відіграє відсутність будь-яких переваг у порівнянні з іншими господарськими товариствами, відсутність будь-яких пільг при одночасній наявності в учасників додаткових обтяжень у вигляді субсидіарної відповідальності. Але таке від'ємне значення має недостатнє правове регулювання цих товариств. Так, щодо товариств з додатковою відповідальністю не прийнято спеціальних законів. Виходячи із загальних положень Цивільного кодексу Республіки Білорусь можна зробити висновок, що до товариств з додатковою відповідальністю можна застосувати положення про товариства з обмеженою відповідальністю, в частині не суперечить законодавству. Саме тому діяльність товариств з додатковою відповідальністю в сучасних умовах і являє живий інтерес для різних верств населення, учасників підприємницької діяльності, економістів і представників юриспруденції і залишається предметом наукових досліджень та суперечок.

Структура роботи складаєтьс...Страница 1 из 6 | Следующая страница