Цивільні правовідносини

Зміст


Введення

. Сутність юридичної особи

. Місце і роль юридичних осіб у сучасному громадянському суспільстві

. Правоздатність та дієздатність юридичної особи

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Норми права та правові відносини-є головним елементом правової системи, утворюючи її фундамент. Вони є центром правової культури і соціального спілкування. Юридична особа є одним з основних учасників даних відносин.

Цивільне право - це система правових норм, що регулюють майнові, а також особисті немайнові відносини, засновані на незалежності, майновій самостійності і юридичній рівності сторін.

Цивільний кодекс Російської Федерації в п. 1 ст.48 закріплює поняття юридичної особи-юридичною особою може бути організація, яка має у власності майно і в обов'язки якої входить придбання і робота з немайновими правами, і здатність бути реальним учасником судочинства. Інститут юридичної особи пов'язаний з розвитком економіки і права Росії.

Він виконує різні функції щодо зміцнення держави:

· Об'єднання капіталів-для досягнення мети необхідно вкласти певний капітал;

· Формування колективних інтересів-юридична особа організовує роботу всередині створеного ним колективу;

· Обмеження підприємницького ринку-юридична особа обмежує майновий ризик учасника, завдяки вкладеному їм внеском;

· Управління капіталом-воно відбувається для досягнення цілей та інтересів юридичної особи.

Походження інституту юридичної особи безпосередньо пов'язано з необхідністю економічного розвитку країни та підняття її економіки. В основному, юридичними особами є підприємницькі об'єднання, які відіграють важливу роль у розвитку економіки і суспільства держави. Проблема юридичної особи дуже складна для сучасного цивільного права. Але в той же момент, вона не втрачає свою актуальність.

Історія цивільного права показує, що навіть загальне уявлення про юридичну особу склалося далеко не швидко. Для розуміння юридичної особи як учасника цивільних відносин, необхідно правильно проаналізувати створення та існування юридичної особи. Юридична особа є одним з головних елементів правої та економічної систем держави, його правильно розвитку і процвітання.


1. Сутність юридичної особи


Існування сучасного суспільства не має сенсу без об'єднання людей в групи та спілки, без об'єднання їх особистих зусиль для досягнення різних цілей. Основною правовою формою даного колективного участі осіб в цивільному обороті і є утворення юридичної особи. Виникнення інституту юридичної особи пов'язане з тими ж причинами, що і поява і розвиток права: ускладненням розвитку суспільства, появою економічних відносин, розвиток держави.

Поява і розвиток інституту юридичної особи пов'язано з ускладненням економічних і соціальних взаємин, неминучістю виконання задоволення господарських, управлінських і культурних потреб суспільства і держави. Для здійснення покладених на них завдань, організації необхідно вступати в різноманітні то...Страница 1 из 11 | Следующая страница