Поняття та види правочинів з нерухомістю

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

ФГБОУ ВПО «Марійський державний університет»

Юридичний факультет

Кафедра цивільного права Росії і зарубіжних країн

Спеціальність: 030501.65 Юриспруденція
Курсова робота з цивільного права

на тему: «Поняття і види угод з нерухомістю»
Виконала: студентка

з / о в / о 2 курс, 13 група

Іванова І.І.

Перевірила: к.ю.н., доцент

Іванов О.О.


Йошкар-Ола


Зміст


Введення

. Поняття нерухомості та угод з нею

.1 Поняття та правовий режим нерухомості, її місце в системі об'єктів нерухомості

.2 Поняття та правова природа угоди

. Специфічні особливості угод з нерухомим майном

.1 Реєстрація прав на нерухоме майно та угод з ним

.2 Ризики при здійсненні операцій з нерухомим майном та способи захисту від них

. Умови дійсності і недійсність здійснення угод з нерухомістю

Висновок

Список використаних джерел

нерухомість ризик угода майно

Введення


Актуальність теми дослідження. Актуальність теми дослідження обумовлена ??тим, що створення надійної та ефективної правової бази розвитку ринкових відносин у нашій країні безпосередньо пов'язане з розвитком і зміцненням громадянського суспільства. Чималу роль у вирішенні цього завдання відіграють правові норми, що визначають правові механізми регулювання вчинення суб'єктами цивільних правовідносин різних цивільно-правових угод.

Відповідно до ГК РФ і наступними актами особливості правового режиму нерухомості розділені на дві категорії - в залежності від об'єкта нерухомості та по виду цивільно-правової угоди, предметом якої цей об'єкт виступає. У зв'язку з цим вивчення проблем регулювання правового режиму нерухомості доцільно проводити, розглядаючи комплекс найбільш гострих, принципових питань правового регулювання окремих видів операцій із певними об'єктами нерухомого майна.

Дана тема актуальна не тільки для всіх учасників розглянутих видів цивільно-правових угод, органів державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним, а й для органів судової влади. Останнє підтверджується зростаючим потоком судових справ з питань реєстрації угод з нерухомим майном, а також справ з питань залучення фінансових коштів громадян у житлове будівництво, врегулювання суперечок за договорами пайової участі у будівництві, розглянутими як арбітражними судами, так і судами загальної юрисдикції Російської Федерації.

Необхідно удосконалювати нормативно правову базу в галузі правового регулювання угод з нерухомістю і сформовану практику застосування відповідних нормативних правових актів з урахуванням виникнення в сучасних умовах нових факторів правового, соціального, економічного характеру, що викликають постійний розвиток цивільно-правових відносин , об'єктом яких виступає ...Страница 1 из 19 | Следующая страница