Конституційно-правові норми та інститути

ВСТУП


Актуальність теми дослідження обумовлена ??тим, що останнім часом став помітно посилюватися інтерес широких мас російського суспільства до конституційного розвитку країни. Норми конституційного права, будучи фундаментом і юридичною основою проводяться в Російській Федерації перетворень, визначають головні напрями розвитку держави, визначають характер взаємовідносин суспільства і державної влади. Тому однією з умов успішного будівництва демократичної правової держави є забезпечення якості та ефективності норм конституційного права. У рамках інститутів конституційного права відбувається актуалізація найважливіших проблем, що стоять перед державою і суспільством, і їх рішення за допомогою методів, властивих конституційного права. У цьому сенсі в рамках конституційних інститутів реалізується технологія конституційно-правового регулювання. Будь-які серйозні зміни конституційного законодавства неминуче пов'язані зі зміною системи інститутів конституційного права або коригуванням їх змісту. Тому, щоб залишатися на грунті об'єктивних критеріїв оцінки законодавчої діяльності у сфері конституційного права, необхідно мати чітке уявлення про правову природу, функціонуванні та розвитку інститутів конституційного права.

Аналізу конституційно-правових норм та інститутів присвячені праці таких сучасних вітчизняних вчених, як: Н.С. Бондар, С.В. Васильєва, В.А. Виноградов, В.Д. Зорькін, В.Д. Мазаєв, А.Є. Постніков, А.Н. Пугачов, А.В. Семенов, І.А. Соколов.

Об'єкт дослідження склали суспільні відносини, врегульовані нормами конституційного права.

Предметом дослідження виступила сукупність норм, що міститься в Конституції РФ, теоретичні розробки вітчизняних вчених-правознавців про поняття та особливості конституційно-правових норм та інститутів.

Метою дослідження є вивчення поняття та особливостей конституційно-правових норм та інститутів.

На підставі даної мети визначені наступні завдання дослідження:

дати поняття конституційно-правових норм і розглянути їх особливості;

вивчити особливості структури конституційно-правових норм;

розглянути класифікацію конституційно-правових норм;

дати поняття конституційно-правових інститутів і розглянути їх особливості;

визначити тенденції розвитку конституційно-правових інститутів в сучасній Росії.


1. ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ, ЇХ СТРУКТУРА І КЛАСИФІКАЦІЯ


.1 Поняття та особливості конституційно-правових норм


Конституційно-правові норми, також як і норми інших галузей права, характеризуються общеобязательностью, формальною визначеністю, поширенням на невизначене коло осіб, нормативністю. Разом з тим конституційно-правові норми мають характерні особливості, що відрізняють їх від інших норм права.

перше, конституційно-правові норми регулюють особливе коло суспільних відносин, пов'язаних із встановленням основних політико-правових та духовно-моральних цінностей суспільства, основ правового становища людини в суспільстві, правових основ діяльності громадянського суспільства.

друге, тільки вони регулюють відносини щодо з...Страница 1 из 14 | Следующая страница