Міжнародно-правове регулювання інформаційної безпеки

Зміст


Введення

1. Загальна характеристика міжнародно-правового регулювання інформаційної безпеки

1.1 Інформаційні аспекти безпеки

1.2 Джерела нормативно-правового регулювання при міжнародному інформаційному обміні. Концепція забезпечення інформаційної безпеки

2. Порядок міжнародно-правового регулювання інформаційної безпеки

2.1 Класифікація та визначення джерел небезпеки при міжнародному інформаційному обміні

2.2 Заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації в сфері міжнародного інформаційного обміну

3. Вдосконалення міжнародно-правового регулювання інформаційної безпеки

3.1 Напрямки вдосконалення міжнародно-правового регулювання інформаційної безпеки

3.2 Перспективи вдосконалення міжнародно-правового регулювання інформаційної безпеки

Висновок

Список використаної літератури

Введення


Інформація - це одна з найважливіших цінностей в сучасному житті. З масовим впровадженням комп'ютерів в усі сфери діяльності людини обсяг інформації, який зберігається в електронному вигляді, виріс в тисячі разів. Правові проблеми регулювання інформаційних відносин в даний час мають потребу в ретельному дослідженні, оскільки різко прискорюються інформаційні процеси глобалізації еволюціонують досить швидко. Виникаючі у зв'язку з цим нові суспільні відносини потребують адекватному правовому регулюванні.

Актуальність цієї роботи визначається тим, що в сучасному світі наростають інформаційні загрози. Інформаційний ресурс в даний час виходить за ступенем значущості на перший план.

Об'єкт цього дослідження - міжнародно-правове регулювання інформаційної безпеки. Предмет дослідження - особливості забезпечення інформаційної безпеки на міжнародно-правовому рівні.

Мета цієї роботи - дослідження процесів міжнародно-правового регулювання інформаційної безпеки на основі міжнародних угод і договорів. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені і вирішені наступні завдання:

- розглянути інформаційні основи безпеки при міжнародному інформаційному обміні;

- вивчити джерела міжнародно-правового регулювання інформаційної безпеки;

- виявити заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації в сфері міжнародного інформаційного обміну;

- визначити напрями вдосконалення міжнародно-правового регулювання інформаційної безпеки.

1. Загальна характеристика міжнародно-правового регулювання інформаційної безпеки


1.1 Інформаційні аспекти безпеки


В даний час особливої ??актуальності набули питання забезпечення інформаційної безпеки на єдиній митній території Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації. Учасники Митного союзу співпрацюють у питаннях застосування сучасних інформаційних технологій при обміні електронними документами в зовнішній і взаємній торгівлі. У державах - учасницях Митного союзу вже існують і продовжують розвиватися інформаційні обміни між автоматизованими інформаційними системами (АІС), щ...Страница 1 из 19 | Следующая страница