Особистість, держава, право

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

ФГБОУ ВПО «Оренбурзький державний аграрний університет»

Юридичний факультет

Кафедра теорії та історії держави і права

Курсова робота

З дисципліни «Теорії держави і права»

На тему «Особистість, держава, право»
Виконала:

Студентка денного відділення

курсу 1 УП групи

Бажанової Ірини

Науковий керівник:

Кочеткова Е. А.

Оренбург 2012

Зміст


Введення

. Співвідношення держави і права

. Правовий статус особистості в сучасних умовах

. Відповідальність держави перед особистістю

. Права людини і громадянина: поняття і класифікація

.1 Особисті права і свободи

.2 Політичні права і свободи

.3 Економічні, соціальні та культурні права

. Правові способи захисту особистості

. Громадянство

Висновок

Література


Введення


У даній роботі розглянуті поняття, знайомі кожній людині не з чуток. Кожен з нас в тій чи іншій мірі опинявся в ситуації, коли ущемлялися його права. Природно, що не завжди і громадяни дотримувалися і дотримуються свої обов'язки. Взаємовідносини держави, права і особи проблема досить складна. Існуючі права, свободи та обов'язки людини і громадянина це результат тривалих домагань особистості і влади, оскільки впродовж багатьох століть держава гнобило правовий статус особистості. Останні кілька століть держава стала визнавати і розширювати права людини в різних сферах життя суспільства. Внаслідок цього на даний момент ми маємо досить широкий спектр основних прав і свобод людини і громадянина. Актуальністю даної роботи є поінформованість людини і громадянина в тому, які він має права та обов'язки, а також необхідність бути впевненим у їх захищеності від яких би то не було посягань і порушень, знати, в якому порядку держава повинна їх забезпечувати і охороняти. Метою даної курсової роботи є розгляд співвідношення держави, права і особи. Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:

вивчити навчальну літературу з курсу «Теорія держави і права»

описати сутність держави і права;

розкрити поняття правого статусу особистості;

проаналізувати досвід минулих століть по стосункам держави й особистості;

зробити дослідження сучасних точок зору з даного питання.


1. Співвідношення держави і права


Право являє собою соціальний феномен, воно існує тільки в людському суспільстві. Як складне соціальне явище, право знаходиться в тісному зв'язку з іншими соціальними інститутами, такими як економіка, політика, релігія, культура та ін При цьому право і суспільство в цілому також виступають як взаємовпливаючі категорії. Однак у найбільш тісному взаємозв'язку між собою перебувають такі інститути як держава і право. Різні варіанти співвідношення держави і права залежать від типу праворозу...Страница 1 из 15 | Следующая страница