Нормативно-правові засади державного регулювання територіального (регіонального) розвитку

Курсова робота

Нормативно-правові основи державного регулювання територіального (регіонального) розвиткуВведення


Тема «Нормативно-правові засади державного регулювання територіального (регіонального) розвитку» носить актуальний характер в сучасних умовах. Про це свідчить часте вивчення порушених питань. Розгляд стану повноти нормативно-правового забезпечення регіональної політики вкрай важливо як в частині оцінки рівня розвитку федеративних відносин у країні, так і при виборі напрямів і шляхів вдосконалення взаємовідносин різних рівнів влади, і в першу чергу, при формуванні та реалізації регіональної політики Уряду Російської Федерації.

Ефективність державного управління економічним розвитком в регіоні передбачає дослідження проблем взаємозв'язку регіональної економіки та регіональної політики. При цьому мова йде як про теоретичному осмисленні питань регіонального розвитку в історичному аспекті, так і про чітке визначення об'єкта управління - регіонального господарського комплексу, включаючи місце регіональної економіки у відтворювальному процесі країни.

При дослідженні територіальних зв'язків регіон можна розглядати принаймні з двох сторін: по-перше, як частина єдиного народно-господарського комплексу країни; по-друге, як самостійне цілісне утворення, що має свої цільові установки розвитку, свій ресурсний потенціал, свої способи з'єднання виробничих ресурсів - факторів виробництва. Кожна з цих сторін має свої особливості, що накладає відбиток на процес управління ходом регіонального розвитку.

Мета курсової роботи - Нормативно-правові засади державного регулювання територіального (регіонального) розвитку.

Завдання курсової роботи - 1) Вивчення теоретичних аспектів і нормативного регулювання державного управління в регіоні;

) Розгляд державного управління економікою регіонів;

) Оцінка Результатів та основних напрямів діяльності міністерства регіонального розвитку Російської Федерації на 2014-2016 роки.

Об'єкт роботи - державне регулювання територіального розвитку регіонів.

Предмета роботи - ефективність державного регулювання регіонів.

Робота складається з вступу, основної частини, яка має 3 розділи, висновків та списку літератури.


1. Теоретичні аспекти та нормативне регулювання державного управління в регіоні


.1 Державне управління

управління державний регіон економіка

Термін «державне управління» широко використовується у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, а також у законодавстві багатьох країн. Понад 70 років він вживався й у нас, даючи тим самим конституційні підстави для виділення даного виду державної діяльності.

Конституція Російської Федерації 1993 року відмовилася від цього терміна. Замість нього в обіг запроваджено новий термін - виконавча влада. Чи означає це, що державне управління надалі не існує або ж у наявності чисто термінологічна реформація?

На ці закономірні питання відп...Страница 1 из 5 | Следующая страница