Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за податкові правопорушення

Курсова робота

Предмет: Підприємницьке право

Тема: Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за податкові правопорушення


ЗМІСТ


ВСТУП

. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

.1 Підстави адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства

.2 Склади податкових правопорушень

.3 Санкції за порушення податкового законодавства

. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОДАТКОВІ ЗЛОЧИНИ

.1 Підстави кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства

.2 Склади податкових злочинів

.3 Санкції за податкові злочини

. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП


Дана тематика дуже актуальна на сьогоднішній день, оскільки при застосуванні відповідальності до суб'єктів підприємницької діяльності за податкові правопорушення необхідно враховувати динаміку постійно змінюються законодавчих норм, а також ступінь вини відповідальних осіб та платників податків з паралельним розглядом встановлених пом'якшуючих обставин.

Актуальність теми курсової роботи обумовлена ??теоретичної та практичної значимістю питань, пов'язаних із застосуванням заходів відповідальності за податкові правопорушення і правовим регулюванням даного явища.

При безперервному розвитку сучасних ринкових механізмів в умовах економіки Російської Федерації існують теоретичні можливості та практична спрямованість вчинення як податкових правопорушень, так і податкових злочинів, відповідальність за які варіюється і диференціюється у відповідності з Податковим і Кримінальним кодексами Російської Федерації .

При написанні курсової роботи були застосовані емпіричний метод, а також методи порівняння та аналізу.

Значення теми досліджень для юридичної науки і практики полягає в тому, що у Висновку поставлена ??важлива проблема, що стосується предмету дослідження, і запропонований конкретний шлях її вирішення.

Відповідальність за податкові порушення формується в рамках спеціального регулювання майнових відносин при оподаткуванні. Нерідко створюється суперечлива ситуація, породжена цивільно-правовим характером майнових відносин і адміністративно-правовим характером податкових відносин, що повинно бути роз'яснено нормами спеціальних податкових законів.

Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, що складаються в сфері законодавства про податки і збори.

Предметом дослідження - відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за податкові правопорушення.

Метою дослідження став розгляд накладення адміністративної та кримінальної відповідальності на суб'єктів підприємницької діяльності з наступним вичленовуванням підстав таких видів відповідальності і конкретних санкцій за порушення податкового законодавства.

Завданнями є:

. розгляд загальних положень про відповідальність за податкові правопорушення;

. характеристика окреми...Страница 1 из 15 | Следующая страница